Lʼarribada dʼElon Musk a Twitter: oportunitat o amenaça?

 
 
Recerca
(11/11/2022)

El 28 dʼoctubre passat, el CEO de Tesla, Elon Musk, va completar lʼadquisició de Twitter. Des dʼaleshores, la nova direcció ha pres decisions controvertides, com ara lʼestabliment de lʼobligatorietat que els perfils verificats paguin 8 dòlars mensuals, fet que podria revolucionar lʼessència dʼaquesta xarxa social. A més, aquests canvis sʼhan acompanyat dʼuna renovació total de la cúpula directiva. 

En aquest nou capítol dʼ«A bord del Beagle», lʼexpert en xarxes socials Javier Guallar, professor de la Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, analitza els canvis que pot comportar la compra de Twitter per part dʼElon Musk, i en destaca les oportunitats i amenaces més evidents.

 


Amb «A bord del Beagle», la Universitat de Barcelona pretén oferir claus per entendre lʼactualitat informativa des dʼuna perspectiva acadèmica, i contribuir, al mateix temps, a una lectura assossegada dels fets. La sèrie, elaborada per la Unitat de Comunicació Institucional i la Unitat dʼAudiovisuals, es difon a través de Youtube i les diferents xarxes socials de la Universitat de Barcelona.

 

 
 
Recerca
11/11/2022

El 28 dʼoctubre passat, el CEO de Tesla, Elon Musk, va completar lʼadquisició de Twitter. Des dʼaleshores, la nova direcció ha pres decisions controvertides, com ara lʼestabliment de lʼobligatorietat que els perfils verificats paguin 8 dòlars mensuals, fet que podria revolucionar lʼessència dʼaquesta xarxa social. A més, aquests canvis sʼhan acompanyat dʼuna renovació total de la cúpula directiva. 

En aquest nou capítol dʼ«A bord del Beagle», lʼexpert en xarxes socials Javier Guallar, professor de la Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, analitza els canvis que pot comportar la compra de Twitter per part dʼElon Musk, i en destaca les oportunitats i amenaces més evidents.

 


Amb «A bord del Beagle», la Universitat de Barcelona pretén oferir claus per entendre lʼactualitat informativa des dʼuna perspectiva acadèmica, i contribuir, al mateix temps, a una lectura assossegada dels fets. La sèrie, elaborada per la Unitat de Comunicació Institucional i la Unitat dʼAudiovisuals, es difon a través de Youtube i les diferents xarxes socials de la Universitat de Barcelona.