Lʼaplicació SocUB incorpora un nou perfil: Personal UB

 
 
Institucional
(14/02/2022)

La UB ha fet un pas més en el seu procés de transformació digital, amb la potenciació de lʼaplicació SocUB. Si fins ara es podia accedir a aquesta app amb els perfils dʼEstudiant UB o Visitant, a partir del 14 de febrer tots els treballadors de la comunitat universitària (PDI, PAS i personal col·laborador extern) hi podran accedir des del perfil de Personal UB. Un dels seus principals avantatges és que ara els treballadors tindran sempre a lʼabast el carnet digital de la UB, a través del mòbil.

 

 

 
 
Institucional
14/02/2022

La UB ha fet un pas més en el seu procés de transformació digital, amb la potenciació de lʼaplicació SocUB. Si fins ara es podia accedir a aquesta app amb els perfils dʼEstudiant UB o Visitant, a partir del 14 de febrer tots els treballadors de la comunitat universitària (PDI, PAS i personal col·laborador extern) hi podran accedir des del perfil de Personal UB. Un dels seus principals avantatges és que ara els treballadors tindran sempre a lʼabast el carnet digital de la UB, a través del mòbil.

 

 

 

«Estem proposant eines digitals beneficioses per a les persones que fem la Universitat de Barcelona», explica el vicerector de Transformació Digital, Xavier Triadó. Des de lʼaplicació, el personal tindrà accés a diversos serveis transversals: correu institucional, Campus Virtual, Teams, OneDrive i compte personal del CRAI. A més, lʼapp permet rebre informació de manera instantània i ofereix funcions personalitzades segons el col·lectiu a què es pertany.

Quant a les funcions informatives, SocUB permet rebre avisos i comunicacions en format de notificació emergent; veure les novetats de la intranet; accedir a canals RSS de notícies i a lʼagenda de la UB, a la seu electrònica, a les facultats i a diversos serveis de la Universitat, i consultar el butlletí La UB al dia. Des del perfil de Personal UB, a més, sʼaccedeix a les funcions personalitzades següents: consulta de lʼhorari de docència (el PDI), i revisió dels marcatges i consulta del calendari laboral (el PAS). «Lʼaplicació SocUB ha de permetre personalitzar, en un futur no llunyà, les notificacions per a cada col·lectiu i, a poc a poc, aprendre a discernir quins poden ser els àmbits dʼinterès per fer arribar sols les informacions rellevants», apunta el vicerector Triadó.

Lʼaplicació inclou també funcions diverses, com ara accés a mapes, al directori, als avantatges i a la Botiga UB, entre dʼaltres. Cal tenir en compte també que lʼapp està en desenvolupament i evolució constants. De fet, ja sʼestà treballant altres funcions personalitzades, com ara lʼaccés a la llista de tasques docents (per al PDI), la visualització dels cursos de formació o la consulta dels permisos i les vacances (per al PAS).

Canal Igualtat

Coincidint amb el llançament del perfil de Personal UB, també sʼha afegit a lʼapp SocUB el canal Igualtat, desenvolupat en el marc del projecte LilApp, de la Facultat dʼEducació, en col·laboració amb la Unitat dʼIgualtat i el Vicerectorat dʼIgualtat i Gènere. Aquest canal permet accedir amb rapidesa a notícies relatives a qüestions dʼigualtat de la Universitat, a documentació diversa i a les preguntes freqüents sobre aquest tema. A més, permet emplenar el formulari de queixes de la Unitat dʼIgualtat.

Com accedir a lʼaplicació

Accedir a lʼaplicació és molt senzill: una vegada descarregada lʼapp, només cal seleccionar el perfil Personal UB i introduir el codi i la contrasenya que es fan servir per a la intranet. Lʼaplicació mostra els continguts personalitzats dʼacord amb el col·lectiu a què es pertany, i gràcies al seu sistema de configuració lʼusuari pot personalitzar lʼordre dels continguts o eliminar els que no utilitzi.

Lʼaplicació està disponible per a dispositius Android i iOS, i es pot descarregar des de les botigues corresponents: Google Play (Android) i App Store (iOS). A més, SocUB també té una versió web, accessible des de socubapp.ub.edu. Si en voleu conèixer més detalls, visiteu la pàgina web App SocUB.