La Universitat de lʼExperiència estarà present a la Fira Gran 2013

Fira Gran 2013 ofereix al visitant des de canals de participació fins a solucions d’accessibilitat, passant per l’anàlisi d’alternatives d’oci en el temps lliure o solucions a problemes de salut (física, mental, social o espiritual), entre altres aspectes.
Fira Gran 2013 ofereix al visitant des de canals de participació fins a solucions d’accessibilitat, passant per l’anàlisi d’alternatives d’oci en el temps lliure o solucions a problemes de salut (física, mental, social o espiritual), entre altres aspectes.
Acadèmic
(16/05/2013)

Com cada any, la Universitat de Barcelona serà present al Saló de la Gent Gran de Catalunya, que enguany arriba a la quinzena edició i que tindrà lloc a les Drassanes Reials de Barcelona, del 16 al 19 de maig, de 10 a 20 h. Fira Gran 2013 ofereix múltiples activitats, ponències, debats i informació dʼespecial interès per a les persones grans. Els alumnes i el professorat de la Universitat de lʼExperiència hi participen amb una taula rodona, el dia 16 a les 17.15 h, i una conferència, a càrrec de Perla Kaliman i Miguel Aguilar, que es farà el dia 18, a les 18 h, i el dia 19, a les 12.45 h.

Fira Gran 2013 ofereix al visitant des de canals de participació fins a solucions d’accessibilitat, passant per l’anàlisi d’alternatives d’oci en el temps lliure o solucions a problemes de salut (física, mental, social o espiritual), entre altres aspectes.
Fira Gran 2013 ofereix al visitant des de canals de participació fins a solucions d’accessibilitat, passant per l’anàlisi d’alternatives d’oci en el temps lliure o solucions a problemes de salut (física, mental, social o espiritual), entre altres aspectes.
Acadèmic
16/05/2013

Com cada any, la Universitat de Barcelona serà present al Saló de la Gent Gran de Catalunya, que enguany arriba a la quinzena edició i que tindrà lloc a les Drassanes Reials de Barcelona, del 16 al 19 de maig, de 10 a 20 h. Fira Gran 2013 ofereix múltiples activitats, ponències, debats i informació dʼespecial interès per a les persones grans. Els alumnes i el professorat de la Universitat de lʼExperiència hi participen amb una taula rodona, el dia 16 a les 17.15 h, i una conferència, a càrrec de Perla Kaliman i Miguel Aguilar, que es farà el dia 18, a les 18 h, i el dia 19, a les 12.45 h.

 
Com a novetat dʼenguany, cal destacar que hi haurà diversos ambaixadors de la Universitat de lʼExperiència a la Fira que, en qualitat dʼestudiants, faran la difusió dels cursos de què disposa la UB per als més grans de cinquanta-cinc anys.
 
Fira Gran 2013 ofereix al visitant des de canals de participació fins a solucions dʼaccessibilitat, passant per lʼanàlisi dʼalternatives dʼoci en el temps lliure o solucions a problemes de salut (física, mental, social o espiritual), entre altres aspectes. Les activitats es concentren en diversos espais temàtics: nutrició i alimentació, noves tecnologies, salut, cultura, formació i oci, serveis socials, consum, esport i cosmètica.
 
La Universitat de lʼExperiència de la UB
 
La Universitat de lʼExperiència de la UB es va posar en marxa el curs 2010-2011 a iniciativa del Comissionat per a Desenvolupament Social i Envelliment, i respon a lʼencàrrec que té la universitat de servei a la societat.
 
Lʼoferta de la Universitat de lʼExperiència, adreçada a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana tenir cap requisit formatiu previ, inclou una sèrie de programes universitaris que proporcionen una formació aprofundida, innovadora i complementària a la formació superior que sʼimparteix per a lʼeducació professional dels joves i a la formació continuada que seʼls ofereix al llarg de la seva vida activa.
 
El model de formació és mixt, en què es combinen les assignatures específiques del programa formatiu amb la integració dels estudiants grans en assignatures de grau (per a ells optatives a escollir) dels diferents ensenyaments adscrits al programa.
 
La durada dels programes va dʼun a tres cursos i la docència és impartida per professors de la Universitat. Els crèdits exclusius per als estudiants grans són majoritaris al principi del programa i tracten temàtiques introductòries que aporten una base de coneixements fonamentals sobre la matèria que es cursa i que, a més, proporcionen les eines necessàries per aprofitar lʼassistència i la participació en assignatures comunes.
 

Consulteu lʼapartat Informació general i acadèmica, del web de la Universitat de lʼExperiència, per ampliar-ne la informació.