La Universitat de Barcelona i el Santander renoven els convenis de col·laboració

La Universitat de Barcelona i el Banc Santander han renovat els acords de col·laboració vigents entre les dues institucions des del juliol del 2012.
La Universitat de Barcelona i el Banc Santander han renovat els acords de col·laboració vigents entre les dues institucions des del juliol del 2012.
Institucional
(13/07/2016)

Ahir, 12 de juliol, la Universitat de Barcelona i el Banc Santander, a través de Santander Universitats, van renovar els acords de col·laboració vigents entre les dues institucions des del juliol del 2012, i que tenen per objectiu reforçar la qualitat de la docència, la recerca i la transferència de resultats, així com millorar la gestió acadèmica, lʼaccés a programes de formació continuada, la projecció internacional i els serveis culturals i esportius adreçats a la comunitat universitària. Així mateix, el conveni inclou millorar les condicions de productes i serveis financers adreçats als diferents col·lectius de la comunitat universitària. L'acord va ser signat pel rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i el director general de Santander Universidades, José Antonio Villasante.

El Santander també està implicat en la Unió Iberoamericana d'Universitats, creada el 23 de juny passat a Barcelona amb les universitats de Barcelona, Buenos Aires, Complutense de Madrid, Nacional Autònoma de Mèxic i São Paulo. En aquest sentit, la Universitat de Barcelona i el Santander han acordat col·laborar en el desenvolupament dʼactivitats conjuntes en aquest marc, segons el suport signat el 24 de juny a la UCM, per crear una plataforma que doni visibilitat a les potencialitats de les universitats i n'afavoreixi una posició de referència dins de la societat del coneixement.

La Universitat de Barcelona i el Banc Santander han renovat els acords de col·laboració vigents entre les dues institucions des del juliol del 2012.
La Universitat de Barcelona i el Banc Santander han renovat els acords de col·laboració vigents entre les dues institucions des del juliol del 2012.
Institucional
13/07/2016

Ahir, 12 de juliol, la Universitat de Barcelona i el Banc Santander, a través de Santander Universitats, van renovar els acords de col·laboració vigents entre les dues institucions des del juliol del 2012, i que tenen per objectiu reforçar la qualitat de la docència, la recerca i la transferència de resultats, així com millorar la gestió acadèmica, lʼaccés a programes de formació continuada, la projecció internacional i els serveis culturals i esportius adreçats a la comunitat universitària. Així mateix, el conveni inclou millorar les condicions de productes i serveis financers adreçats als diferents col·lectius de la comunitat universitària. L'acord va ser signat pel rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i el director general de Santander Universidades, José Antonio Villasante.

El Santander també està implicat en la Unió Iberoamericana d'Universitats, creada el 23 de juny passat a Barcelona amb les universitats de Barcelona, Buenos Aires, Complutense de Madrid, Nacional Autònoma de Mèxic i São Paulo. En aquest sentit, la Universitat de Barcelona i el Santander han acordat col·laborar en el desenvolupament dʼactivitats conjuntes en aquest marc, segons el suport signat el 24 de juny a la UCM, per crear una plataforma que doni visibilitat a les potencialitats de les universitats i n'afavoreixi una posició de referència dins de la societat del coneixement.

Col·laboració acadèmica i tecnològica

Fruit de lʼacord renovat, el Santander, a través de Santander Universitats, col·laborarà en el disseny i desenvolupament de projectes singulars i de caràcter institucional, tant de contingut docent com de recerca o de suport a lʼactivitat acadèmica, com ara el suport al Programa de retenció de talent, que l'entitat bancària ha finançat des del seu origen; la millora i desenvolupament dʼindicadors en ciències socials i humanitats i del nou Parc de les Humanitats i les Ciències Socials. També intervindrà en programes orientats a la conservació del patrimoni i l'impuls de tecnologies de la informació i la comunicació, així com en programes dʼinternacionalització en tots els seus vessants i de suport a la dimensió emprenedora, com és el cas del projecte YUZZ i el Barcelona Institut dʼEmprenedoria.

Lʼacord preveu altres vies de col·laboració, com és ara la participació de la Universitat en les convocatòries de beques del Santander per a estudiants, docents i investigadors (Beques Iberoamèrica, Beques Santander de Pràctiques en Pimes). Igualment, amb la ratificació de lʼacord entre les dues institucions, el Santander continuarà facilitant la seva col·laboració tecnològica i de gestió per mitjà del portal Universia i la targeta intel·ligent universitària, que permet ajustar-ne les funcionalitats segons les necessitats específiques de la comunitat universitària.

 

Prestació de serveis

Finalment, lʼacord permet a la Universitat de Barcelona i als membres de la seva comunitat (estudiants, professors, investigadors i personal dʼadministració i serveis) accedir als seus serveis bancaris en condicions preferents.