La Universitat de Barcelona flexibilitza el pagament de matrícules i quotes per lʼalerta sanitària

 
 
Acadèmic
(23/03/2020)

La Universitat de Barcelona vol que la situació excepcional derivada de lʼalerta sanitària pel COVID-19 no perjudiqui de cap manera el col·lectiu dʼestudiants. Per aquest motiu, el rector, Joan Elias, dʼacord amb el president del Consell Social de la UB, ha resolt establir mesures especials relacionades amb el pagament de la matrícula durant el període de tancament dʼinstal·lacions.

En virtut dʼaquesta resolució, mentre duri lʼalerta sanitària no se suspendran drets dels estudiants per impagament ni es generarà recàrrec per impagament en reactivar els rebuts. Finalment, es reforçarà el programa bkUB per ajudar lʼalumnat amb dificultats econòmiques especials, de manera que el termini per presentar les sol·licituds, que finalitzava el proper 30 dʼabril, queda suspès durant la situació dʼexcepcionalitat. En funció del nombre de sol·licituds rebudes, sʼhabilitarà un increment del crèdit, dʼacord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.

 

Quotes del Servei dʼEsports

Així mateix, el rector ha autoritzat la no liquidació de les quotes dʼabonats del Servei dʼEsports de la Universitat de Barcelona, a partir del proper venciment, corresponent al mes dʼabril de 2020. Aquesta mesura es pot prorrogar si es manté el tancament dʼinstal·lacions segons lʼevolució de lʼalerta sanitària.

 

 

 
 
Acadèmic
23/03/2020

La Universitat de Barcelona vol que la situació excepcional derivada de lʼalerta sanitària pel COVID-19 no perjudiqui de cap manera el col·lectiu dʼestudiants. Per aquest motiu, el rector, Joan Elias, dʼacord amb el president del Consell Social de la UB, ha resolt establir mesures especials relacionades amb el pagament de la matrícula durant el període de tancament dʼinstal·lacions.

En virtut dʼaquesta resolució, mentre duri lʼalerta sanitària no se suspendran drets dels estudiants per impagament ni es generarà recàrrec per impagament en reactivar els rebuts. Finalment, es reforçarà el programa bkUB per ajudar lʼalumnat amb dificultats econòmiques especials, de manera que el termini per presentar les sol·licituds, que finalitzava el proper 30 dʼabril, queda suspès durant la situació dʼexcepcionalitat. En funció del nombre de sol·licituds rebudes, sʼhabilitarà un increment del crèdit, dʼacord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.

 

Quotes del Servei dʼEsports

Així mateix, el rector ha autoritzat la no liquidació de les quotes dʼabonats del Servei dʼEsports de la Universitat de Barcelona, a partir del proper venciment, corresponent al mes dʼabril de 2020. Aquesta mesura es pot prorrogar si es manté el tancament dʼinstal·lacions segons lʼevolució de lʼalerta sanitària.