La Universitat de Barcelona assumeix la presidència de la Fundació Institut Confuci de Barcelona

El rector Dídac Ramírez, amb la directora general de Hanban, la Sra. Xu Lin.
El rector Dídac Ramírez, amb la directora general de Hanban, la Sra. Xu Lin.
Institucional
(26/09/2013)

La Universitat de Barcelona ha assumit aquest setembre la presidència del patronat de la Fundació Institut Confuci de Barcelona per a un període de dos anys. Durant aquest temps, lʼInstitut Confuci, entitat que promou lʼensenyament de la llengua i la cultura xineses a Barcelona, estarà dirigit per la Dra. Àngels Pelegrín i el Dr. Shiru Chang, professor de la Universitat dʼEstudis Estrangers de Pequín. La presidència de la UB sʼha iniciat amb un viatge del rector, Dídac Ramírez, a la Xina, convidat per Hanban, seu central de lʼInstitut Confuci. Aquest viatge ha servit per estrènyer lligams entre la UB i institucions universitàries i culturals dʼaquest país asiàtic.

El rector Dídac Ramírez, amb la directora general de Hanban, la Sra. Xu Lin.
El rector Dídac Ramírez, amb la directora general de Hanban, la Sra. Xu Lin.
Institucional
26/09/2013

La Universitat de Barcelona ha assumit aquest setembre la presidència del patronat de la Fundació Institut Confuci de Barcelona per a un període de dos anys. Durant aquest temps, lʼInstitut Confuci, entitat que promou lʼensenyament de la llengua i la cultura xineses a Barcelona, estarà dirigit per la Dra. Àngels Pelegrín i el Dr. Shiru Chang, professor de la Universitat dʼEstudis Estrangers de Pequín. La presidència de la UB sʼha iniciat amb un viatge del rector, Dídac Ramírez, a la Xina, convidat per Hanban, seu central de lʼInstitut Confuci. Aquest viatge ha servit per estrènyer lligams entre la UB i institucions universitàries i culturals dʼaquest país asiàtic.

La UB es fa càrrec de la presidència amb la pretensió de potenciar lʼInstitut Confuci de Barcelona, convertir-lo en una plataforma dʼintercanvi dʼestudiants i professors, i impulsar la llengua i la cultura xineses a Catalunya, i el català i la cultura catalana a la Xina.

La delegació de la Universitat de Barcelona ha visitat Hanban. Lʼentitat, que ha agraït el suport de la UB a l'Institut Confuci, sʼha mostrat interessada per la situació economicosocial del nostre país. El rector Dídac Ramírez ha reafirmat la seva aposta per lʼeconomia del coneixement i per la inversió en recerca i innovació com a elements clau per articular un creixement estable dels països. Ramírez i Hanban sʼhan compromès a aprofitar la presidència de la UB a lʼInstitut Confuci per impulsar les relacions entre Catalunya i la Xina.

La delegació de la UB també ha visitat la Universitat dʼEstudis Estrangers de Pequín, de gran reconeixement i prestigi en la formació de diplomàtics i en el camp de les relacions internacionals i que té la primera Facultat de Filologia Hispànica del país. En la trobada sʼha arribat al compromís, per part de la universitat xinesa, de continuar impulsant lʼInstitut Confuci de Barcelona com a plataforma dʼintercanvi de professorat i dʼestudiants. Dʼaquesta manera, la Universitat dʼEstudis Estrangers acollirà professors de castellà, i la UB, a través de lʼInstitut Confuci, farà el mateix amb professors xinesos. També sʼobre així la porta a intercanviar estudiants entre les dues universitats.

El rector, per la seva banda, ha insistit en la voluntat dʼinternacionalització de la UB i en lʼoportunitat que suposa per a la Universitat tenir la presidència de lʼInstitut Confuci i estrènyer lligams amb les universitats xineses. Dídac Ramírez també ha demanat a la Universitat dʼEstudis Estrangers de Pequín que inclogui lʼensenyament del català en lʼoferta formativa de la universitat, iniciativa que té el màxim suport de la Generalitat de Catalunya.

En el seu viatge a la Xina, Dídac Ramírez també sʼha reunit amb el president de la Universitat de Zhejiang (Hangzhou), Jianhua Lin; amb el responsable per a lʼÀfrica, lʼÀsia i Europa dʼaquesta Universitat, Hu Zhengming, i amb el degà de lʼInternational College, Wang Li. Durant la trobada, el rector de la UB ha posat èmfasi en els contactes internacionals de la UB, per exemple en el marc de la Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE) i de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU). Per la seva banda, Jianhua Lin ha assenyalat que la internacionalització és un objectiu de la Universitat de Zhejiang i sʼha mostrat interessat en les relacions amb la UB, així com amb la LERU i, especialment, en la iniciativa de lʼAECHE. També ha explicat al rector Ramírez que la Universitat de Zhejiang té el projecte de construir un nou campus en què sʼallotjarien estudiants estrangers. En aquest sentit, ha expressat el seu desig que la UB participi en el disseny del model dʼaquest campus, junt amb altres universitats dels Estats Units i el Regne Unit. Lʼobjectiu seria millorar i optimitzar la qualitat de la docència i la recerca amb la introducció de models dʼexcel·lència. El rector Jianhua Lin també ha apuntat la possibilitat de col·laborar amb la UB en la creació dʼun programa de llengua espanyola, així com en àrees com ara la biotecnologia i la nanotecnologia. El rector Dr. Dídac Ramírez ha destacat que en un context de crisi i retallades pressupostàries cal conèixer bons exemples dʼinversió en recerca i innovació en altres indrets.

La Fundació Institut Confuci de Barcelona està formada per tres institucions: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Casa Àsia, juntament amb la Universitat dʼEstudis Estrangers de Pequín.