La UB i lʼÀrea Metropolitana de Barcelona enceten un projecte per implicar 12.000 estudiants de secundària en la cooperació internacional

Els signants del conveni, aquest matí a la seu de l’AMB. Foto: AMB.
Els signants del conveni, aquest matí a la seu de l’AMB. Foto: AMB.
(27/05/2014)

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, juntament amb lʼÀrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments de Molins de Rei, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Feliu de Llobregat han signat aquest matí un conveni de cooperació per dur a terme el projecte Foment de la sensibilització i lʼeducació per al desenvolupament entre el jovent. Lʼobjectiu és implicar els joves en la cooperació internacional, amb una proposta dʼeducació per al desenvolupament que els centres escolars dels municipis participants puguin integrar en la seva programació. Es pretén així augmentar el compromís del jovent —i de la ciutadania en general— envers la població més empobrida als països en desenvolupament amb activitats de sensibilització en centres educatius.

Els signants del conveni, aquest matí a la seu de l’AMB. Foto: AMB.
Els signants del conveni, aquest matí a la seu de l’AMB. Foto: AMB.
27/05/2014

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, juntament amb lʼÀrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments de Molins de Rei, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Feliu de Llobregat han signat aquest matí un conveni de cooperació per dur a terme el projecte Foment de la sensibilització i lʼeducació per al desenvolupament entre el jovent. Lʼobjectiu és implicar els joves en la cooperació internacional, amb una proposta dʼeducació per al desenvolupament que els centres escolars dels municipis participants puguin integrar en la seva programació. Es pretén així augmentar el compromís del jovent —i de la ciutadania en general— envers la població més empobrida als països en desenvolupament amb activitats de sensibilització en centres educatius.

 
Els signants de lʼacord han estat Jordi Portabella, vicepresident de lʼAMB i president del Consell Metropolità de Cooperació Internacional al Desenvolupament; Carme Panchón, vicerectora dʼAdministració i Organització de la UB; Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei; M. Elena Pérez Garcia, alcaldessa de Montcada i Reixac; Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, i Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat.
 
Lʼabast del projecte sʼestén també als municipis de Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat, els ajuntaments dels quals participen com a institucions col·laboradores en el desenvolupament del projecte en els seus respectius termes municipals.
 
Integració en la programació educativa
 
A lʼhora dʼimplementar el seu pla de sensibilització, els ajuntaments troben dues dificultats: com sʼarticula la participació dels centres educatius i com es pot arribar a una majoria de població prèviament no sensibilitzada i aliena al món de la cooperació i el desenvolupament.
 
Aquest projecte, participat per la UB, lʼAMB i els quatre ajuntaments esmentats, es planteja assolir la implicació de noves persones en la cooperació internacional: es pretén que joves que no hagin participat anteriorment per iniciativa pròpia en activitats solidàries amb els països empobrits puguin difondre el valor de la cooperació internacional a les seves famílies i a la ciutadania en general.
 
A lʼaula, lʼalumnat haurà dʼelaborar un material o acció de sensibilització que es posarà en pràctica dins i fora del centre. Lʼàmbit temàtic de la cohesió social i territorial resulta idoni per connectar amb les experiències i vivències dels joves dels municipis, que podran trobar respostes innovadores en les iniciatives per a la convivència i la gestió de conflictes protagonitzades per actors locals de països en vies de desenvolupament. Alhora, també podran prendre consciència de la importància de la cooperació internacional per millorar la cohesió social i la seguretat humana, a escala local i global.
 
La Fundació Solidaritat UB assumirà la coordinació de les accions dʼaquest projecte. Els ajuntaments participants hi aportaran el seu coneixement detallat del municipi i dels seus agents territorials, així com el seu bagatge en cooperació internacional, que nodrirà els continguts del projecte.
 
Fomentar la sensibilització dels joves i la ciutadania en general
 
Es calcula que, al final del projecte, 12.000 joves estudiants de secundària i les seves famílies hauran conegut experiències de cooperació internacional per fomentar la cohesió social i territorial. A més, 50 joves sʼhauran implicat en la preparació dʼaccions de sensibilització sobre cohesió social i seguretat humana al seu entorn, en col·laboració amb els agents de cooperació internacional dels municipis participants. Es tracta, en definitiva, que aquestes accions de sensibilització engegades pel jovent serveixin per difondre el valor de la cooperació internacional a la població dels quatre municipis implicats, prop de 400.000 persones.