La UB publica lʼInforme de sostenibilitat

 
 
Institucional
(05/10/2022)

Ja sʼha publicat lʼInforme de sostenibilitat del curs acadèmic 2020-2021, que elabora lʼOficina de Control Intern a partir de la informació que proporcionen gran part de les unitats i vicerectorats de la Universitat, i que publica Edicions UB.

 
 
Institucional
05/10/2022

Ja sʼha publicat lʼInforme de sostenibilitat del curs acadèmic 2020-2021, que elabora lʼOficina de Control Intern a partir de la informació que proporcionen gran part de les unitats i vicerectorats de la Universitat, i que publica Edicions UB.

Lʼinforme sʼha tornat a elaborar seguint lʼadaptació completa del conjunt consolidat dʼestàndards de la Global Reporting Initiative (GRI) per elaborar informes de sostenibilitat. Aquesta adaptació la van dur a terme conjuntament lʼequip de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona i el de la Universitat Pompeu Fabra, a fi dʼaconseguir uns estàndards més adients per analitzar lʼimpacte dʼuna universitat pública (els estàndards originals de la GRI estan pensats per aplicar-se a qualsevol mena dʼorganització, però tenen un biaix més enfocat a les multinacionals de lʼàmbit privat). Els estàndards de la GRI són els més reconeguts per a lʼelaboració de memòries de responsabilitat social i informes de sostenibilitat, per això ja fa anys que la UB va optar per partir de la seva proposta dʼestàndards.

A més de la informació proporcionada per donar compliment a lʼadaptació dels estàndards de la GRI , a lʼInforme de sostenibilitat es tornen a recollir tant les contribucions de la UB als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides com les metes que sʼhan assolit de lʼAgenda 2030 de la UB, aprovada pel Consell de Govern el juny del 2020, que explicita les metes que es marca la UB respecte als ODS . En aquest sentit, al final del document hi ha els índexs en què es detallen tots els impactes de la UB a aquests dos documents.

LʼInforme, aprovat per la Comissió de Desenvolupament Sostenible, sʼestructura en sis grans apartats: un sobre la Universitat de Barcelona i la seva governança; un sobre docència i recerca; un sobre compromís social; un sobre compromís ambiental; un sobre economia, i un darrer sobre els continguts de lʼInforme en què hi ha els índexs.