La UB, present en el projecte europeu EUCAIM

 
 
Institucional
(25/01/2023)

Recentment, la Comissió Europea ha anunciat el llançament oficial de la Federació Europea per a Imatges de Càncer (EUCAIM), un projecte que té com a objectiu optimitzar la medicina de precisió per tal de millorar el tractament i la diagnosi del càncer.

Concretament, lʼEUCAIM vol solucionar el problema que suposa la fragmentació dels repositoris dʼimatges de càncer creant una infraestructura revolucionària: un atles que inclogui totes aquestes imatges. Lʼatles contindrà més de 60 milions de registres anònims de més de 100.000 pacients, i hi tindran accés metges, investigadors i personal dedicat a la innovació.

En el projecte hi té un paper important la Universitat de Barcelona, que juntament amb el Barcelona Supercomputing Centre liderarà lʼàmbit de les solucions federades dʼanàlisi i aprenentatge, així com la biblioteca dʼeines dʼanàlisi. Lʼobjectiu és definir aproximacions tècniques que permetin explotar les dades introduïdes en el repositori: des de solucions completament federades basades en els proveïdors de les dades fins a altres dʼhíbrides que incloguin infraestructures públiques de computació. La UB aporta al projecte solucions dʼintel·ligència artificial per analitzar les imatges, com ara les desenvolupades en el projecte EuCanImage. Així mateix, la Universitat contribuirà a definir les polítiques dʼús de les dades i eines de la futura infraestructura i la seva política de gestió.

En el projecte EUCAIM hi participen els grups de recerca Modelització Molecular i Bioinformàtica, liderat per lʼinvestigador Josep Lluís Gelpi, de la Facultat de Biologia, i Artificial Intelligence in Medicine Lab, liderat per lʼinvestigador Karim Lekadir, de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.
 

 
 
Institucional
25/01/2023

Recentment, la Comissió Europea ha anunciat el llançament oficial de la Federació Europea per a Imatges de Càncer (EUCAIM), un projecte que té com a objectiu optimitzar la medicina de precisió per tal de millorar el tractament i la diagnosi del càncer.

Concretament, lʼEUCAIM vol solucionar el problema que suposa la fragmentació dels repositoris dʼimatges de càncer creant una infraestructura revolucionària: un atles que inclogui totes aquestes imatges. Lʼatles contindrà més de 60 milions de registres anònims de més de 100.000 pacients, i hi tindran accés metges, investigadors i personal dedicat a la innovació.

En el projecte hi té un paper important la Universitat de Barcelona, que juntament amb el Barcelona Supercomputing Centre liderarà lʼàmbit de les solucions federades dʼanàlisi i aprenentatge, així com la biblioteca dʼeines dʼanàlisi. Lʼobjectiu és definir aproximacions tècniques que permetin explotar les dades introduïdes en el repositori: des de solucions completament federades basades en els proveïdors de les dades fins a altres dʼhíbrides que incloguin infraestructures públiques de computació. La UB aporta al projecte solucions dʼintel·ligència artificial per analitzar les imatges, com ara les desenvolupades en el projecte EuCanImage. Així mateix, la Universitat contribuirà a definir les polítiques dʼús de les dades i eines de la futura infraestructura i la seva política de gestió.

En el projecte EUCAIM hi participen els grups de recerca Modelització Molecular i Bioinformàtica, liderat per lʼinvestigador Josep Lluís Gelpi, de la Facultat de Biologia, i Artificial Intelligence in Medicine Lab, liderat per lʼinvestigador Karim Lekadir, de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.