La UB posarà en funcionament el curs vinent la Universitat de l’Experiència per a persones de 55 anys o més

La Universitat de l'Experiència, nova iniciativa per al curs vinent
La Universitat de l'Experiència, nova iniciativa per al curs vinent
(07/07/2010)

La Universitat de lʼExperiència de la UB serà una realitat el proper curs 2010-2011. La iniciativa, que ha sorgit del Comissionat per a Societat i Envelliment, s'adreça a totes les persones de 55 anys o més que vulguin estudiar programes universitaris integrats i estructurats en un o més anys acadèmics. Per matricular-sʼhi no és necessari tenir cap titulació acadèmica prèvia. L'oferta d'estudis abasta, inicialment, quatre ensenyaments: Informació, Documents i Biblioteques en Clau Personal; Llengües i Literatures; Pedagogia i Societat, i Psicologia, i amb vista als propers cursos, s'ha previst incorporar-hi nous estudis.

La Universitat de l'Experiència, nova iniciativa per al curs vinent
La Universitat de l'Experiència, nova iniciativa per al curs vinent
07/07/2010

La Universitat de lʼExperiència de la UB serà una realitat el proper curs 2010-2011. La iniciativa, que ha sorgit del Comissionat per a Societat i Envelliment, s'adreça a totes les persones de 55 anys o més que vulguin estudiar programes universitaris integrats i estructurats en un o més anys acadèmics. Per matricular-sʼhi no és necessari tenir cap titulació acadèmica prèvia. L'oferta d'estudis abasta, inicialment, quatre ensenyaments: Informació, Documents i Biblioteques en Clau Personal; Llengües i Literatures; Pedagogia i Societat, i Psicologia, i amb vista als propers cursos, s'ha previst incorporar-hi nous estudis.

Els objectius principals de la Universitat de lʼExperiència són, en primer lloc, possibilitar la formació universitària i la promoció de la cultura en aquesta etapa de la vida reforçant en aquest alumnat el sentit de la curiositat intel·lectual. En segon lloc, facilitar la integració de les persones grans en el context sociocultural que representa la Universitat en la seva actuació plena com a formadora, investigadora i rectora de la societat. En tercer lloc, afavorir la comunicació intergeneracional a través dels estudis universitaris. I, finalment, oferir un lloc de trobada on l'alumnat comparteixi una experiència cultural nova.

 
 

Oferta dʼestudis per al curs vinent:

Informació, Documents i Biblioteques en Clau Personal:
Aquest curs es proposa capacitar l'alumnat en lʼús, la gestió i la conservació de documents de tipologia diversa, els quals poden presentar-se tant en suport tradicional com electrònic. Així mateix pretén formar els estudiants en la recerca d'informació a través d'Internet i en l'ús de xarxes socials.

Llengües i Literatures:
Té com a objectiu central procurar a l'alumnat una formació bàsica pel que fa a temes com ara la comunicació, el llenguatge i, especialment, les literatures clàssiques, europees, espanyoles i catalanes.

Pedagogia i Societat:
Pretén introduir l'alumnat en els conceptes bàsics de la pedagogia. Es presentaran els fonaments teòrics de lʼeducació, sʼanalitzaran els diferents agents, entorns i espais educatius i el paper que assumeixen socialment. També es revisarà la història contemporània de lʼeducació i les actuals polítiques socials i educatives.

Psicologia:
Es proposa donar a conèixer els continguts bàsics de la psicologia des del punt de vista individual i social, amb l'objectiu de saber com pensen i actuen les persones. A més, es pretén que sʼadquireixin coneixements de les patologies i els trastorns, així com el diagnòstic i el tractament adients.

Per a mes informació, consulteu:

www.ub.edu/experiencia