La UB participa en un projecte europeu per a la fabricació digital assistida per làser de dispositius electrònics orgànics

(01/10/2013)

El projecte DigiPRINT, emmarcat dins del programa Organic and Large Area Electronics (OLAE+), de finançament transnacional de la Unió Europea, té com a objectiu la fabricació digital de transistors de pel·lícula fina orgànica (OTFT). Hi participen dos socis catalans —la Universitat de Barcelona i lʼempresa Sensofar-Tech, SL—, i dos del Regne Unit —Oxford Lasers Ltd, que lidera el projecte, i el Centre for Process Innovation—. El projecte, amb un pressupost dʼ1,2 milions dʼeuros, té finançament dʼACC1Ó, lʼagència catalana per a la competitivitat de lʼempresa, i de lʼentitat britànica Technology Strategy Board (TSB), i té una durada de dos anys.

01/10/2013

El projecte DigiPRINT, emmarcat dins del programa Organic and Large Area Electronics (OLAE+), de finançament transnacional de la Unió Europea, té com a objectiu la fabricació digital de transistors de pel·lícula fina orgànica (OTFT). Hi participen dos socis catalans —la Universitat de Barcelona i lʼempresa Sensofar-Tech, SL—, i dos del Regne Unit —Oxford Lasers Ltd, que lidera el projecte, i el Centre for Process Innovation—. El projecte, amb un pressupost dʼ1,2 milions dʼeuros, té finançament dʼACC1Ó, lʼagència catalana per a la competitivitat de lʼempresa, i de lʼentitat britànica Technology Strategy Board (TSB), i té una durada de dos anys.

Tal com explica el professor Pere Serra, membre del Grup de Capes Fines i Enginyeria de Superfícies de la Facultat de Física de la UB, «el projecte es basa en la tècnica de transferència induïda amb làser de líquids, en la qual el nostre grup és pioner. És una tècnica dʼimpressió amb làser que utilitzem per dipositar micromotius de materials biològics per a aplicacions biomèdiques, i que en aquest projecte sʼaplicarà per fer dispositius electrònics orgànics de gran àrea sobre substrats flexibles». 

El principi de la tècnica es basa en un feix làser focalitzat just per sota de la superfície dʼun líquid, cosa que genera una microbombolla que, en expandir-se, dóna lloc a un microraig del líquid, el qual es diposita en forma de microgota sobre un substrat a lʼaire i a temperatura ambient. «Aquesta tècnica és una alternativa a la injecció de tinta i presenta molts avantatges: amplia el ventall de líquids imprimibles, no presenta el problema de lʼobturació dels injectors i permet millorar la resolució gràcies a una mida de gota més petita», conclou el professor.