La UB ofereix un grau nou, Geografia i Canvi Global, amb la sostenibilitat com a eix central

 
 
Notícia | Institucional | Acadèmic | Innovació | Sostenibilitat
(09/03/2023)
La Universitat de Barcelona incorpora a la seva oferta per al curs 2023-2024 el grau en Geografia i Canvi Global, una titulació pionera a Catalunya i a l’Estat espanyol per formar professionals que contribueixin a construir un futur més sostenible. Estructurat en quatre cursos (240 crèdits ECTS), s’oferirà a la Facultat de Geografia i Història.
 
 
Notícia | Institucional | Acadèmic | Innovació | Sostenibilitat
09/03/2023
La Universitat de Barcelona incorpora a la seva oferta per al curs 2023-2024 el grau en Geografia i Canvi Global, una titulació pionera a Catalunya i a l’Estat espanyol per formar professionals que contribueixin a construir un futur més sostenible. Estructurat en quatre cursos (240 crèdits ECTS), s’oferirà a la Facultat de Geografia i Història.

En el transcurs de les darreres dècades, el planeta ha experimentat múltiples transformacions relacionades amb factors d’ordre natural, però també —especialment— de naturalesa antròpica. Els impactes de l’acció humana s’han incrementat arran de les transformacions derivades del ràpid desenvolupament tecnològic i de la generalització de models de producció i consum sovint insostenibles. A més, la creixent interconnexió dels territoris ha fet que els elements de canvi hagin esdevingut globals.

Aquesta nova titulació està adreçada a la comprensió i l’anàlisi d’aquest canvi global i al disseny d’estratègies de planificació i gestió territorial i ambiental, per fer front als impactes d’aquestes transformacions. Així, el grau estarà connectat amb temes centrals del context científic del segle XXI i formarà professionals capaços d’analitzar i resoldre problemàtiques sorgides de la interrelació entre els sistemes naturals i els sistemes humans a diferents escales.

La titulació respon a un escenari caracteritzat per processos que es perfilen com els grans reptes en el món d’avui dia i que se situen al bell mig de molts debats científics actuals: el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, l’amenaça en la seguretat alimentària, el canvi accelerat en els usos del sòl, la urbanització planetària, les diferències en l’evolució demogràfica, les crisis sanitàries, els conflictes geopolítics i les desigualtats socioeconòmiques, entre d’altres. Es parteix del principi que totes les dimensions del canvi requereixen una lectura integrada i una visió que atengui els efectes territorials del canvi global, sota la premissa que, per actuar, cal entendre la realitat.

Així doncs, el grau en Geografia i Canvi Global proporcionarà una formació geogràfica sòlida per comprendre el canvi global. Inclourà les bases teòriques referides al coneixement dels escenaris geogràfics, l’organització espacial dels fenòmens i les dinàmiques naturals i socials i les seves interrelacions a diferents escales. Alhora, es plantejarà com una formació adreçada al disseny d’estratègies de planificació i gestió territorial i ambiental encaminades a l’adaptació i mitigació de les conseqüències del canvi global.

L’ensenyament permetrà cursar dues mencions: una en Planificació i Gestió del Territori, que aportarà eines per desenvolupar instruments d’ordenació i planejament adaptats a cada problemàtica territorial, i una en Medi Ambient, que permetrà aprofundir en les bases teòriques dels mecanismes de funcionament del sistema terrestre, els impactes en l’entorn natural i la importància del canvi ambiental, a banda de proporcionar el coneixement d’instruments, tècniques i protocols per a l’avaluació i la gestió del medi ambient.

Es preveu que en aquest nou grau es puguin fer pràctiques gràcies a l’ampli catàleg d’empreses i institucions amb què la Facultat té signats convenis de col·laboració, i s’incentivarà la mobilitat de l’alumnat perquè cursi una part dels estudis en universitats estrangeres.