La UB millora posicions en els Center for World University Rankings

 
 
Institucional
(03/05/2021)

La Universitat de Barcelona ocupa la primera posició de lʼEstat en els Center for World University Rankings (CWUR). Concretament, se situa en el lloc 131 del món i millora dues posicions respecte a lʼany passat.

 
 
Institucional
03/05/2021

La Universitat de Barcelona ocupa la primera posició de lʼEstat en els Center for World University Rankings (CWUR). Concretament, se situa en el lloc 131 del món i millora dues posicions respecte a lʼany passat.

Aquest rànquing, que analitza unes 20.000 universitats, empra indicadors relatius tant a la docència com a la recerca, al voltant de quatre aspectes fonamentals: la qualitat de lʼensenyament, que es mesura pel nombre dʼantics estudiants que han guanyat premis internacionals o reconeixements; lʼocupabilitat dels exalumnes, és a dir, el nombre dʼexalumnes que són alts directius en grans empreses internacionals; la qualitat del personal docent i investigador, que es mesura segons el nombre dʼacadèmics que han guanyat premis internacionals, i els resultats i rendiment de la recerca. La UB destaca en aquest darrer indicador, en el qual obté la posició 65 a escala mundial.

Les universitats espanyoles que segueixen la UB en el rànquing CWUR són la Universitat Autònoma de Barcelona (posició 186), la Universitat Complutense de Madrid (247), la Universitat Autònoma de Madrid (282) i la Universitat de València (288). A escala mundial, els primers llocs els ocupen la Universitat de Harvard, lʼInstitut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), la Universitat de Stanford, la Universitat de Cambridge i la Universitat dʼOxford.

La UB als THE Impact Rankings

La UB es torna a situar entre les 100 millors universitats del món en el rànquing publicat per la revista especialitzada Times Higher Education: THE Impact Rankings 2021, que pretén quantificar els impactes de les universitats a lʼhora dʼassolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides. La UB ocupa concretament el lloc 90 al món i millora una posició respecte a lʼany passat, quan el rànquing va llançar la seva segona edició.

El rànquing recull evidències aportades per cada universitat de les actuacions dutes a terme en relació amb algun dels disset ODS de les Nacions Unides. La Universitat de Barcelona està especialment ben posicionada en lʼODS dʼEducació de qualitat, que mesura qüestions vinculades al caràcter inclusiu i equitatiu i a la sostenibilitat. En aquest ODS ocupa la posició 10 entre 966 universitats i obté una puntuació de 83,2 sobre 100. En lʼODS Ciutats i comunitats sostenibles ocupa la posició 23 de 656 institucions analitzades, amb una puntuació de 85,1. La UB també ha aportat dades per ser avaluada en els impactes de Salut i benestar (on es troba en el grup de posicions de 101 a 200) i dʼAliances per a lʼassoliment dels ODS (posició 58 entre 1.154). Per poder entrar en la valoració global del rànquing, les universitats han dʼaportar evidències per ser avaluades com a mínim en quatre ODS, un dels quals ha de ser el que està relacionat amb la creació dʼaliances.