La UB lidera un nou projecte en neurogastronomia

En la presentació del projecte van intervenir els professors de la UB Santiago Ambrosio, Jaume Campistol, Juan José Moreno i Màrius Rubiralta; el neuròleg i xef Miguel Sánchez Romera; Antonio Bulbena (UAB) i Pepa Aymamí (Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica).
En la presentació del projecte van intervenir els professors de la UB Santiago Ambrosio, Jaume Campistol, Juan José Moreno i Màrius Rubiralta; el neuròleg i xef Miguel Sánchez Romera; Antonio Bulbena (UAB) i Pepa Aymamí (Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica).
Recerca
(15/07/2019)

La neurogastronomia, entesa com la interacció entre les neurociències i la gastronomia, aporta un nou enfocament científic a lʼalimentació en lʼadolescència i en el procés dʼenvelliment. La UB, a través del Campus de lʼAlimentació de Torribera, ha presentat una nova iniciativa que uneix la neurociència i la gastronomia mitjançant la creació dʼun entorn científic i de formació en aquest nou àmbit.

En la presentació del projecte van intervenir els professors de la UB Santiago Ambrosio, Jaume Campistol, Juan José Moreno i Màrius Rubiralta; el neuròleg i xef Miguel Sánchez Romera; Antonio Bulbena (UAB) i Pepa Aymamí (Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica).
En la presentació del projecte van intervenir els professors de la UB Santiago Ambrosio, Jaume Campistol, Juan José Moreno i Màrius Rubiralta; el neuròleg i xef Miguel Sánchez Romera; Antonio Bulbena (UAB) i Pepa Aymamí (Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica).
Recerca
15/07/2019

La neurogastronomia, entesa com la interacció entre les neurociències i la gastronomia, aporta un nou enfocament científic a lʼalimentació en lʼadolescència i en el procés dʼenvelliment. La UB, a través del Campus de lʼAlimentació de Torribera, ha presentat una nova iniciativa que uneix la neurociència i la gastronomia mitjançant la creació dʼun entorn científic i de formació en aquest nou àmbit.

Un dels projectes que es vol impulsar és la creació del Barcelona Neurogastronomy Center, un espai de pensament en la confluència entre la neurociència i la gastronomia, que reunirà acadèmics i professionals, nacionals i dʼarreu del món, que abordaran aspectes de recerca, transferència i difusió de coneixement en aquest camp interdisciplinari.

En la pràctica investigadora, lʼobjectiu és passar dels plantejaments més tradicionals en lʼestudi de la percepció del gust a nous mètodes basats en àrees de recerca tan diverses com la neurociència cognitiva, la psicologia i el màrqueting, entre dʼaltres. Entre les prioritats de recerca, destaquen els àmbits de lʼadolescència i el període dʼenvelliment. Per a cadascuna dʼaquestes etapes, es busca conèixer tot el procés de formació del gust —que comença per la percepció sensorial i les sensacions que són el resultat de lʼexperiència amb lʼalimentació—, així com els aliments que poden tenir més influència en lʼestructura i lʼactivitat funcional del cervell.

Per tal dʼoferir una formació interdisciplinària, el curs 2019-20120 es posarà en marxa un postgrau sobre Neurogastronomia impulsat per docents de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

Lʼacte de presentació del projecte, que va tenir lloc el dijous 11 de juliol, sʼemmarca dins de les accions del III Congrés Català de la Cuina 2018-2019, promogut per la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica i la UB a través del Campus de lʼAlimentació de Torribera.

Més informació