La UB i Cornellà creen una càtedra per impulsar lʼestudi de la perspectiva de gènere i els feminismes en lʼàmbit de la ciència

El rector de la UB, Joan Guàrdia i l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
El rector de la UB, Joan Guàrdia i l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
Institucional
(30/11/2022)

La Universitat de Barcelona i lʼAjuntament de Cornellà de Llobregat han creat la Càtedra UB de Perspectiva de Gènere i Feminismes Ciutat de Cornellà. Els seus objectius són donar suport i visibilitat a la recerca amb perspectiva de gènere i feminista; impulsar un coneixement científic feminista i crític —especialment en les àrees de coneixement més masculinitzades, com és el cas de la ciència—, i, en general, fer més accessibles aquestes recerques a la ciutadania.

El rector de la UB, Joan Guàrdia i l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
El rector de la UB, Joan Guàrdia i l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
Institucional
30/11/2022

La Universitat de Barcelona i lʼAjuntament de Cornellà de Llobregat han creat la Càtedra UB de Perspectiva de Gènere i Feminismes Ciutat de Cornellà. Els seus objectius són donar suport i visibilitat a la recerca amb perspectiva de gènere i feminista; impulsar un coneixement científic feminista i crític —especialment en les àrees de coneixement més masculinitzades, com és el cas de la ciència—, i, en general, fer més accessibles aquestes recerques a la ciutadania.

La UB i lʼAjuntament de Cornellà de Llobregat ja fa tretze edicions que col·laboren en la Universitat dʼEstiu de les Dones (UED), en el marc dels cursos dʼestiu Els Juliols de la UB. La UED és un projecte pioner a lʼEstat de formació superior en matèria dʼigualtat de gènere, pel qual han passat més de 3.500 participants i prop de 300 professores, professionals i experts en temes de gènere com a ponents. Després dʼaquesta experiència consolidada, que cada any genera més interès, totes dues institucions han decidit fer un pas més i crear la Càtedra UB de Perspectiva de Gènere i Feminismes Ciutat de Cornellà.

«És important disposar dʼaquests espais de debat, reflexió i recerca que permeten empoderar les dones i que, tot i ser petits passos, contribueixen a avançar cap a una societat més igualitària i justa», ha explicat lʼalcalde de Cornellà, Antonio Balmón, per a qui la creació de la càtedra és també «una oportunitat per generar coneixement que, ja des dʼun bon principi, compti amb la mirada femenina i de gènere».

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha afirmat que «la ciència i la innovació són àmbits determinants per poder construir una societat veritablement igualitària: no només perquè també sʼhi han de corregir biaixos i desigualtats, sinó pel potencial que té lʼactivitat acadèmica per contribuir a construir una societat més justa, també des de la perspectiva de la igualtat de gènere». Finalment, ha remarcat que «les iniciatives que contribueixin a aquesta finalitat en sinergia amb institucions i ciutats de la xarxa metropolitana, en què la Universitat de Barcelona té el seu principal arrelament, esdevenen una oportunitat excel·lent per maximitzar lʼimpacte i generar sinergies en benefici de la societat».

La càtedra inclourà, doncs, lʼorganització dels cursos de la Universitat dʼEstiu de les Dones, avui ja consolidats i oberts a tothom qui vulgui conèixer i analitzar el paper de la dona al llarg de la història, amb una mirada àmplia i des dʼàmbits diferents. Una altra activitat de la càtedra serà lʼEscola dʼestiu de Física i Gènere, amb què sʼintenta revertir la tendència de moltes dones de desistir de la possibilitat de dedicar-se professionalment a la física quan finalitzen els estudis de grau o màster. Per això, el programa dʼaquesta escola inclou tant temes capdavanters de recerca en física com qüestions de gènere, i també coneixements útils per desenvolupar una carrera acadèmica o professional. Altres activitats que abraçarà la càtedra seran el Congrés dʼhivern en recerca de gènere de Cornellà o la participació dʼuna investigadora de la UB a cada escola de Cornellà amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, en col·laboració amb la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB.

La directora de la càtedra, la professora de la Facultat de Física de la UB Sònia Estradé, afirma que aquesta iniciativa «permetrà crear un espai de pensament, de trobada, de debat i de discussió al voltant dels coneixements feministes, des dʼon donar suport i impulsar els estudis feministes i de gènere, i des dʼon dur a terme i fer visible la recerca en aquests àmbits, així com tenir recursos per aconseguir un retorn a la societat dʼaquests coneixements». A més, afirma que la càtedra incidirà en la tasca acadèmica dins la Universitat: «El retorn no ha de ser només a lʼexterior: també ens ha dʼajudar a fer una docència, una recerca, una transferència i una divulgació, en definitiva, una universitat, menys travessada per biaixos androcèntrics. Una càtedra dʼestudis de gènere i feminismes a la UB no es pot entendre només com un resultat positiu de lʼinterès de la institució per la perspectiva de gènere i els feminismes, sinó que sʼha dʼentendre també com un agent cridat a transformar-la».

La càtedra sʼestrena aquest desembre amb una jornada de treball sobre el coneixement feminista dins i fora del món acadèmic. Reunirà investigadores acadèmiques i entitats feministes de base, per tal de crear sinergies, compartir experiències i debatre sobre la construcció del coneixement feminista en col·laboració mútua. Aquesta jornada és un avançament del que serà el congrés dʼhivern, a partir de lʼany vinent.