La UB elaborarà un sistema dʼindicadors que ajudaran a una gestió més sostenible de les destinacions turístiques de Barcelona

(22/05/2014)

El Grup de Recerca Consolidat dʼAnàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT) de la UB i el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona han signat un conveni a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) per elaborar un sistema dʼindicadors de turisme per a la gestió sostenible de les destinacions de la província de Barcelona, i millorar així lʼeficiència dels processos de gestió territorial (local i comarcal) del turisme. Francesc López Palomeque, professor del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Facultat de Geografia i Història, juntament amb Anna Torres Delgado, docent de lʼEscola Universitària dʼHoteleria i Turisme (CETT-UB) i professora associada de la UB, dirigiran el projecte, que es durà a terme al llarg del 2014. Aquesta iniciativa  desenvolupa una de les línies de recerca aplicada del Grup ANTERRIT, concretament la implementació dʼindicadors de sostenibilitat turística, considerant la seva dimensió ambiental, econòmica i social.

Més informació en aquest enllaç.

22/05/2014

El Grup de Recerca Consolidat dʼAnàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT) de la UB i el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona han signat un conveni a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) per elaborar un sistema dʼindicadors de turisme per a la gestió sostenible de les destinacions de la província de Barcelona, i millorar així lʼeficiència dels processos de gestió territorial (local i comarcal) del turisme. Francesc López Palomeque, professor del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Facultat de Geografia i Història, juntament amb Anna Torres Delgado, docent de lʼEscola Universitària dʼHoteleria i Turisme (CETT-UB) i professora associada de la UB, dirigiran el projecte, que es durà a terme al llarg del 2014. Aquesta iniciativa  desenvolupa una de les línies de recerca aplicada del Grup ANTERRIT, concretament la implementació dʼindicadors de sostenibilitat turística, considerant la seva dimensió ambiental, econòmica i social.

Més informació en aquest enllaç.