La UB disposa dʼuna nova col·lecció editorial per divulgar el seu patrimoni musical: ʻConsonantiaʼ

D'esquerra a dreta, Jaume Carbonell, professor de la Facultat de Geografia i Història de la UB, el vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, Agustí Alcoberro, la directora del CRAI de la UB, Judit Casals, i la responsable del CRAI Biblioteca de Fons Antic, Neus Verger.
D'esquerra a dreta, Jaume Carbonell, professor de la Facultat de Geografia i Història de la UB, el vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, Agustí Alcoberro, la directora del CRAI de la UB, Judit Casals, i la responsable del CRAI Biblioteca de Fons Antic, Neus Verger.
Cultura
(23/11/2022)

La Universitat de Barcelona disposa dʼun gran patrimoni artístic i cultural, que inclou un ric i variat fons de música que es conserva al CRAI Biblioteca de Fons Antic, però que encara és força desconegut pel gran públic. Amb la finalitat de divulgar-lo, neix la col·lecció Consonantia, una nova proposta editorial en què investigadors, historiadors, musicòlegs, bibliotecaris i historiadors de lʼart publicaran els seus treballs per difondre el patrimoni musical històric de la Universitat. La col·lecció ha estat editada per Edicions UB.

El passat dilluns 21 es va presentar el primer número dʼaquesta col·lecció, en un acte presidit pel vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, Agustí Alcoberro. També hi van participar la directora del CRAI de la UB, Judit Casals, la responsable del CRAI Biblioteca de Fons Antic, Neus Verger, i Antonio Ezquerro, musicòleg del Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC).

D'esquerra a dreta, Jaume Carbonell, professor de la Facultat de Geografia i Història de la UB, el vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, Agustí Alcoberro, la directora del CRAI de la UB, Judit Casals, i la responsable del CRAI Biblioteca de Fons Antic, Neus Verger.
D'esquerra a dreta, Jaume Carbonell, professor de la Facultat de Geografia i Història de la UB, el vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, Agustí Alcoberro, la directora del CRAI de la UB, Judit Casals, i la responsable del CRAI Biblioteca de Fons Antic, Neus Verger.
Cultura
23/11/2022

La Universitat de Barcelona disposa dʼun gran patrimoni artístic i cultural, que inclou un ric i variat fons de música que es conserva al CRAI Biblioteca de Fons Antic, però que encara és força desconegut pel gran públic. Amb la finalitat de divulgar-lo, neix la col·lecció Consonantia, una nova proposta editorial en què investigadors, historiadors, musicòlegs, bibliotecaris i historiadors de lʼart publicaran els seus treballs per difondre el patrimoni musical històric de la Universitat. La col·lecció ha estat editada per Edicions UB.

El passat dilluns 21 es va presentar el primer número dʼaquesta col·lecció, en un acte presidit pel vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, Agustí Alcoberro. També hi van participar la directora del CRAI de la UB, Judit Casals, la responsable del CRAI Biblioteca de Fons Antic, Neus Verger, i Antonio Ezquerro, musicòleg del Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC).

Els volums de Consonantia inclouran lʼedició facsímil dʼobres escollides del fons del CRAI Biblioteca de Fons Antic, acompanyats dʼestudis introductoris de diferents especialistes en la matèria. Aquest fons de la institució comprèn tres àmbits: tractats de teoria musical, llibrets de música (dʼòpera, oratoris i villancets) i música anotada (impresa i manuscrita).

El primer número de Consonantia està dedicat al pare Tomàs Vicent Tosca i Mascó (1651-1723), erudit i preil·lustrat valencià, i porta per títol «Tomás Vicente Tosca y la renovación musical en el siglo XVIII». Incorpora lʼedició facsímil de la tercera edició del Tratado de la música especulativa y práctica de Tosca de lʼany 1757, inclòs en el segon volum del seu tractat més cèlebre: Compendio matemático. El facsímil està precedit per dos estudis crítics que analitzen, dʼuna banda, la figura de Tosca en relació amb el pensament musical espanyol de finals del segle XVII i, de lʼaltra, el discurs musical renovador de Tosca sobre el cant pla, la polifonia, la composició, lʼharmonia i el contrapunt.

El Tratado de la música especulativa y práctica de Tosca, és considerat el primer tractat musical per a lʼàmbit hispànic que recull lʼesperit de renovació musical dʼinicis del segle XVIII a Europa i analitza amb detall la naturalesa física dels sons i de les seves relacions acústiques.

El segon volum de Consonantia, que ja sʼestà elaborant, se centrarà en lʼedició facsímil del Tratado de la sinfonía, de 1801, dʼAntoni Ràfols i Fernández (1757-1830), amb dos estudis previs i una introducció.