La UB amplia la seva pòlissa de crèdit i aprova la creació del Banc de Temps

Logotip de la Universitat de Barcelona.
Logotip de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(03/10/2013)
La Universitat de Barcelona ha aprovat avui, en Consell de Govern, ampliar la seva pòlissa de crèdit, dels 8 milions dʼeuros actuals a 18 milions, per garantir el pagament de qualsevol nòmina, incloent-hi els mesos de paga doble dels treballadors de la Universitat. La mesura es pren tenint en compte el desfavorable context econòmic actual i els continus endarreriments en els pagaments de la Generalitat de Catalunya.
Logotip de la Universitat de Barcelona.
Logotip de la Universitat de Barcelona.
Institucional
03/10/2013
La Universitat de Barcelona ha aprovat avui, en Consell de Govern, ampliar la seva pòlissa de crèdit, dels 8 milions dʼeuros actuals a 18 milions, per garantir el pagament de qualsevol nòmina, incloent-hi els mesos de paga doble dels treballadors de la Universitat. La mesura es pren tenint en compte el desfavorable context econòmic actual i els continus endarreriments en els pagaments de la Generalitat de Catalunya.
 
El Consell de Govern també ha ratificat la creació del Banc de Temps de la UB, una iniciativa pionera a les universitats catalanes que sʼadreça a estudiants, personal docent i investigador, personal dʼadministració i serveis i membres del Grup UB i dʼAlumni UB. Es tracta dʼun espai destinat a fomentar les relacions socials dins de la Universitat, que permeti als seus membres cobrir algunes necessitats sense diners. Lʼobjectiu final és crear i enfortir els vincles entre la comunitat universitària, fomentar la cooperació, la participació social i la solidaritat.
 
Els membres del Consell de Govern també han estat informats del desenvolupament del programa de mesures econòmiques, el bkUB, i de les primeres convocatòries que sʼhan posat en marxa. La convocatòria dʼajuts per assignatures repetides pretén donar suport als estudiants amb una deducció del 25 % de lʼimport dels crèdits matriculats per segona vegada fins a un màxim de 18 crèdits. La convocatòria dʼajuts de matrícula per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de la beca general per incompliment de requisits acadèmics sʼactivarà el 4 dʼoctubre. La Universitat de Barcelona està estudiant en aquests moments els criteris per ajudar els alumnes que han patit i estan patint situacions sobrevingudes.
 
Un altre dels punts del dia ha estat lʼaprovació de la participació en lʼempresa Braingaze, SL, una spin-off de la Universitat de Barcelona i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) creada per desenvolupar un programari per al seguiment de la mirada (eye tracking). Lʼequip emprenedor de la spin-off està compost per Hans Supèr, professor ICREA del Departament de Psicologia Bàsica, responsable del Grup de Recerca Vision and Control of Action (VISCA) i investigador de lʼInstitut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C), i Laszlo Bax, soci fundador de Bax & Willems Consulting Venturing. El projecte IDEAS UB, un servei de disseny avançat de sistemes, també ha rebut el vistiplau del Consell de Govern.
 
Per últim, la Dra. Maria Callejón, vicerectora de Política d'Internacionalització, ha fet un resum de l'estratègia dʼinternacionalització de la UB, amb especial menció a la tasca per establir les oficines internacionals de la Universitat arreu del món, com ara a São Paulo i Xangai, entre dʼaltres. Igualment, ha assenyalat com a objectius principals ampliar lʼabast de lʼactuació internacional de la UB, tant des del punt de vista geogràfic com pel que fa, per exemple, a programes de postgrau conjunts amb universitats d'altres països, optimitzar la pertinença a xarxes, o potenciar la International Summer School (UBISS). Igualment ha destacat que cal treballar en la línia d'incrementar la mobilitat i incorporar la perspectiva internacional en l'operativa interna i externa de la Universitat.