La UB acull les proves d’accés a la universitat

Notícia | Acadèmic
(02/06/2023)
Del 7 al 9 de juny, més dʼ11.000 alumnes sʼexaminaran a la Universitat de Barcelona de les proves d'accés a la universitat (PAU). En total, a la UB hi haurà 53 tribunals, situats als centres següents: Dret (7), Economia i Empresa, edifici 690 (7), Economia i Empresa, edifici 696 (6), Física (3), Química (4), Ciències de la Terra (1), Biologia (6), Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (5), Filosofia i Geografia i Història (4), Psicologia (4) i Filologia i Comunicació (3). Igualment, sʼhan constituït tres tribunals a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

 
Notícia | Acadèmic
02/06/2023
Del 7 al 9 de juny, més dʼ11.000 alumnes sʼexaminaran a la Universitat de Barcelona de les proves d'accés a la universitat (PAU). En total, a la UB hi haurà 53 tribunals, situats als centres següents: Dret (7), Economia i Empresa, edifici 690 (7), Economia i Empresa, edifici 696 (6), Física (3), Química (4), Ciències de la Terra (1), Biologia (6), Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (5), Filosofia i Geografia i Història (4), Psicologia (4) i Filologia i Comunicació (3). Igualment, sʼhan constituït tres tribunals a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

 
Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per pujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat (Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques o Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials). Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne assoleixi una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts.

Pel que fa al resultat de les proves PAU, la data de publicació fixada és el 22 de juny i es podrà consultar al Portal d’accés a la universitat.