La UB a la nova Acadèmia Internacional de Prehistòria i Protohistòria

Josep Maria Fullola.
Josep Maria Fullola.
(13/01/2023)

El catedràtic de la UB Josep Maria Fullola és un dels 38 investigadors, provinents de diversos països, que han estat seleccionats com a membres fundadors de lʼAcadèmia Internacional de Prehistòria i Protohistòria. Contribuir al progrés del coneixement científic dʼaquestes disciplines és lʼobjectiu de la nova institució, acabada de crear amb el suport de la Unió Acadèmica Internacional.

Josep Maria Fullola.
Josep Maria Fullola.
13/01/2023

El catedràtic de la UB Josep Maria Fullola és un dels 38 investigadors, provinents de diversos països, que han estat seleccionats com a membres fundadors de lʼAcadèmia Internacional de Prehistòria i Protohistòria. Contribuir al progrés del coneixement científic dʼaquestes disciplines és lʼobjectiu de la nova institució, acabada de crear amb el suport de la Unió Acadèmica Internacional.

Les societats caçadores-recol·lectores del Paleolític de lʼEuropa occidental han estat lʼeix principal de la recerca de Josep Maria Fullola, qui va començar a treballar a la Universitat de Barcelona lʼoctubre de 1978. Fullola es va convertir en catedràtic de Prehistòria en aquesta mateixa universitat, en la qual continua impartint classes, el 1985. Des del 1987, ha estat lʼinvestigador principal (IP) dʼonze projectes competitius triennals dʼR+D finançats pel Govern espanyol, i des del 1993 és lʼIP del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques (SERP), grup de recerca de qualitat reconegut per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ha escrit o ha participat en lʼedició de 37 llibres i és autor de 178 articles.

Altres temes pels quals sʼha interessat Josep M. Fullola són la historiografia i lʼús de lʼarqueologia i el coneixement de la prehistòria en benefici de la societat, sabers que sʼha encarregat de difondre mitjançant exposicions, material didàctic i llibres de divulgació científica. A més, participa en programes dʼavaluació docent i investigadora dʼorganismes nacionals (ANECA, ANEP, AQU, AGAUR i AVAP) i internacionals (de França, Bèlgica, Portugal i la Unió Europea). Alhora, és el vicepresident de la Unió Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques (UISPP).