La responsabilitat social corporativa: una perspectiva des de la direcció estratègica de lʼempresa

La Dra. Isabel Vidal, presidenta de la Fundació CIES.
La Dra. Isabel Vidal, presidenta de la Fundació CIES.
Recerca
(30/09/2013)

La Universitat de Barcelona i la Fundació Centre dʼInvestigació dʼEconomia i Societat (CIES), amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB), organitzen el XII Debat CIES sobre Responsabilitat Social Corporativa, amb motiu de lʼinici del curs de la dotzena edició del màster de Responsabilitat Social Corporativa, Comptabilitat i Auditoria Social. La jornada, que tindrà lloc els dies 3 i 4 dʼoctubre, a la sala dʼactes de lʼInstitut de Formació Contínua de la UB (IL3-UB), també inclourà una visita a les instal·lacions de la planta de producció de Laboratoris Esteve a Martorelles (Vallès Oriental) i al centre IKEA de Sabadell, on els participants tindran lʼoportunitat de conèixer de primera mà la política de responsabilitat social corporativa de les dues empreses.

La Dra. Isabel Vidal, presidenta de la Fundació CIES.
La Dra. Isabel Vidal, presidenta de la Fundació CIES.
Recerca
30/09/2013

La Universitat de Barcelona i la Fundació Centre dʼInvestigació dʼEconomia i Societat (CIES), amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB), organitzen el XII Debat CIES sobre Responsabilitat Social Corporativa, amb motiu de lʼinici del curs de la dotzena edició del màster de Responsabilitat Social Corporativa, Comptabilitat i Auditoria Social. La jornada, que tindrà lloc els dies 3 i 4 dʼoctubre, a la sala dʼactes de lʼInstitut de Formació Contínua de la UB (IL3-UB), també inclourà una visita a les instal·lacions de la planta de producció de Laboratoris Esteve a Martorelles (Vallès Oriental) i al centre IKEA de Sabadell, on els participants tindran lʼoportunitat de conèixer de primera mà la política de responsabilitat social corporativa de les dues empreses.

Més informació a lʼenllaç.