La qualitat de la recerca de la UB

Les revistes científiques mostren la quantitat de recerca que es desenvolupa a la Universitat i la seva qualitat.
Les revistes científiques mostren la quantitat de recerca que es desenvolupa a la Universitat i la seva qualitat.
Reportatge | Cultura | Institucional | Divulgació
(20/03/2023)

El CRAI ha reunit en un web de referència les revistes científiques de la UB més ben posicionades en els índexs del Web of Sciente (WoS) i d’Scopus, i les que tenen el segell de qualitat FECYT. Aquest web enllaça amb la pàgina principal del RCUB, on es poden trobar totes les revistes científiques de la Universitat. Aquesta iniciativa vol donar prestigi i  reconeixement a les investigacions que desenvolupen els grups de recerca de la UB pel que fa a la quantitat i, sobretot, la qualitat.

Les revistes científiques mostren la quantitat de recerca que es desenvolupa a la Universitat i la seva qualitat.
Les revistes científiques mostren la quantitat de recerca que es desenvolupa a la Universitat i la seva qualitat.
Reportatge | Cultura | Institucional | Divulgació
20/03/2023

El CRAI ha reunit en un web de referència les revistes científiques de la UB més ben posicionades en els índexs del Web of Sciente (WoS) i d’Scopus, i les que tenen el segell de qualitat FECYT. Aquest web enllaça amb la pàgina principal del RCUB, on es poden trobar totes les revistes científiques de la Universitat. Aquesta iniciativa vol donar prestigi i  reconeixement a les investigacions que desenvolupen els grups de recerca de la UB pel que fa a la quantitat i, sobretot, la qualitat.

L’any 2010 la Universitat de Barcelona va iniciar, a través de l’aleshores Vicerectorat de Projecció i Internacionalització, les convocatòries de reconeixement de les revistes científiques de la UB i de concessió d’ajuts per publicar-les. Des de l’any 2022, se n’encarrega el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística. Aquestes convocatòries tenen com a finalitat atorgar una ajuda econòmica a les revistes editades per membres de la UB (grups de recerca, professorat a títol individual, centres o departaments propis) que publiquin o vulguin publicar revistes en edició digital, però la subvenció també es pot aplicar a l’edició paral·lela en paper.

El delegat del rector per a la ciència oberta, Ignasi Labastida, explica que «l’any 2022 l’ajut va ser de 67.000 euros, i es preveu un augment del pressupost per al 2023». Poden concórrer a aquesta convocatòria d’ajuts de la UB les revistes que compleixin els requisits de la Normativa de les revistes científiques de la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern el 13 de maig de 2022, i per obtenir l’ajut cal haver publicat com a mínim un número des de la darrera convocatòria. Labastida precisa que, «de les revistes que han sol·licitat reconeixement i concessió de l’ajut, es revisa si compleixen els requisits de la convocatòria, i se’n fa una valoració segons els criteris establerts; feta l’avaluació, cada títol obté una puntuació. «Per fer un repartiment dels ajuts al més just possible —continua—, s’han establert uns imports depenent de la puntuació obtinguda».

D’altra banda, també es duen a terme iniciatives de suport per millorar la indexació de les revistes. Així, per exemple, s’han elaborat tant una guia genèrica com guies específiques (segons la plataforma) amb recomanacions. «Donem suport a les revistes que s’hi volen presentar per primera vegada —explica Labastida— i a les que volen renovar l’obtenció de segells de qualitat. Fem avaluacions personalitzades de les revistes que tenen potencial per entrar a les plataformes d’indexació seguint els criteris establerts, i fem el seguiment de l’aplicació dels criteris. I, si escau, iniciem el procés de petició d’inclusió».

«Som una institució molt potent en aquest àmbit, amb grups que fan molt bona feina»

Un altre punt cabdal és l’obtenció de segells de qualitat. Normalment, el contingut formal de les revistes s’adequa als requisits que es demanen, sempre que no entrin en conflicte amb els criteris de la Normativa de les revistes científiques de la Universitat de Barcelona. «Després es presenta la sol·licitud i s’esperen els resultats», exposa Labastida.

Sobre aquesta qüestió, el delegat del rector per a la política lingüística i publicacions, Joan Santanach, manifesta que la institució és «molt potent en aquest àmbit, amb grups que fan molt bona feina en disciplines molt diverses, i la setantena de revistes científiques vinculades a la UB en són un magnífic aparador». I conclou: «Es tracta d’un tema, a més, que s’ha de vincular a l’accés obert al coneixement i a la presència del català en l’àmbit de la recerca, aspectes que, malgrat que no siguin exclusius de la UB, ajuden a definir la seva política en aquest àmbit».