La qualitat acadèmica, un element transformador

Durant l'acte s'han lliurat diplomes a les facultats que han obtingut la certificació del sistema d’assegurament intern de la qualitat: Química, Economia i Empresa, i Dret.
Durant l'acte s'han lliurat diplomes a les facultats que han obtingut la certificació del sistema d’assegurament intern de la qualitat: Química, Economia i Empresa, i Dret.
Acadèmic
(05/05/2022)

«Les universitats han transformat radicalment la seva forma dʼensenyar en les darreres dècades, i en això ha estat clau la introducció de mecanismes institucionals dʼassegurament de la qualitat». Així ha explicat la vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat de la UB, Pilar Delgado, la rellevància dels temes que sʼhan tractat en la jornada «La Universitat de Barcelona i la qualitat acadèmica», que ha tingut lloc dijous 5 de maig, presidida pel rector, Joan Guàrdia.

Les diferents intervencions han repassat lʼevolució i lʼactualitat de la política de qualitat a la UB i, en general, al sistema universitari català. Així mateix, sʼhan exposat els tres casos dʼèxit que representen les facultats de la Universitat que han obtingut la certificació del sistema dʼassegurament intern de la qualitat: Química, Economia i Empresa, i Dret.

Durant l'acte s'han lliurat diplomes a les facultats que han obtingut la certificació del sistema d’assegurament intern de la qualitat: Química, Economia i Empresa, i Dret.
Durant l'acte s'han lliurat diplomes a les facultats que han obtingut la certificació del sistema d’assegurament intern de la qualitat: Química, Economia i Empresa, i Dret.
Acadèmic
05/05/2022

«Les universitats han transformat radicalment la seva forma dʼensenyar en les darreres dècades, i en això ha estat clau la introducció de mecanismes institucionals dʼassegurament de la qualitat». Així ha explicat la vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat de la UB, Pilar Delgado, la rellevància dels temes que sʼhan tractat en la jornada «La Universitat de Barcelona i la qualitat acadèmica», que ha tingut lloc dijous 5 de maig, presidida pel rector, Joan Guàrdia.

Les diferents intervencions han repassat lʼevolució i lʼactualitat de la política de qualitat a la UB i, en general, al sistema universitari català. Així mateix, sʼhan exposat els tres casos dʼèxit que representen les facultats de la Universitat que han obtingut la certificació del sistema dʼassegurament intern de la qualitat: Química, Economia i Empresa, i Dret.

«Que avui estiguem celebrant tres casos dʼèxit a la UB és una demostració clara de lʼenorme quantitat de feina, il·lusió i entusiasme de les persones que han participat en els temes de qualitat acadèmica», ha afirmat la vicerectora Delgado. Lʼantic director de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat, Gaspar Rosselló, ha exposat lʼevolució de les qüestions vinculades a la qualitat acadèmica a la Universitat en les darreres dècades. «La UB ha estat sempre present quan les agències per a la qualitat catalana i espanyola, lʼAQU i lʼANECA, han fet propostes, i també ha participat en les iniciatives de lʼàmbit llatinoamericà», ha assenyalat. Lʼactual directora de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat, Olga Pujolràs, ha explicat la situació en què es troben avui els centres de la UB i els ensenyaments que sʼhi imparteixen respecte a la política de qualitat. Tant ella com el professor de la UB Jaume Valls, director de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), sʼhan referit al desplegament del Reial decret 822/2021, pel qual sʼestableix lʼorganització dels ensenyaments universitaris i del procediment per assegurar-ne la qualitat. Valls ha assenyalat els reptes vinculats a les noves modalitats dʼensenyament (no presencial i semipresencial), a les microcredencials per a programes acadèmics de curta durada i a la importància dels programes dʼestudis europeus i lʼassegurament de la seva qualitat.

Per part de les tres facultats distingides, han participat en lʼacte Miquel Vidal, degà de la Facultat de Química; Ramon Alemany, degà de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i Enriqueta Expósito, vicedegana dʼAfers Acadèmics de la Facultat de Dret.