La professora Ana María Gil Lafuente ingressa a la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres

Ana María Gil Lafuente.
Ana María Gil Lafuente.
(25/01/2013)

La professora del Departament dʼEconomia i Organització dʼEmpreses de la UB Ana María Gil Lafuente ha ingressat a la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (RACEF).

Ana María Gil Lafuente.
Ana María Gil Lafuente.
25/01/2013

La professora del Departament dʼEconomia i Organització dʼEmpreses de la UB Ana María Gil Lafuente ha ingressat a la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (RACEF).

Premi extraordinari de llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB, el 1992 es doctora també en aquesta Universitat, on exerceix la docència des del 1990. És honoris causa per la Il·lustre Acadèmia Iberoamericana de Doctors i pertany a diverses organitzacions científiques internacionals, entre les quals destaca la International Association for the Advancement of  Modelling and Simulation in Entreprises (AMSE), de la qual és actualment presidenta executiva.

En lʼàmbit de la producció científica, ha publicat més de seixanta articles en revistes indexades a lʼISI Web of Knowledge, al Journal Citation Reports, al Social Science Citation Index, al Science Citation Index, al SCImago Journal Rank i al CARHUS Plus+. Cal esmentar igualment la publicació de diversos llibres sobre teoria i aplicació de la lògica difusa, per exemple Fuzzy logic in financial analysis. És membre del consell editorial de deu revistes internacionals i acadèmica de la Reial Acadèmia de Doctors, així com de lʼAcadèmia Delphinale de França i la Il·lustre Acadèmia Iberoamericana de Doctors. Actualment és la investigadora principal de la Xarxa Iberoamericana de Models per al Desenvolupament Sostenible a partir de la Gestió Eficaç dels Grups dʼInterès de les Empreses.