La nova Càtedra d’Aprenentatge Servei contribuirà a fer de la UB una institució més compromesa

Notícia | Institucional | Solidaritat
(30/05/2023)

L’aprenentatge servei (ApS) és una proposta educativa que combina la formació amb el servei a la comunitat: l’alumnat aprèn mentre treballa en necessitats reals del seu entorn social, amb l’objectiu de millorar-lo. Així, per exemple, en el marc d’aquesta iniciativa els estudiants dediquen el treball final de grau a analitzar models de residències per a gent gran, sota el guiatge d’associacions de suport a aquest col·lectiu, o bé participen en l’atenció sanitària en zones socialment deprimides, col·laborant amb entitats que hi treballen. Després d’una llarga trajectòria en ApS, la UB impulsa ara aquesta pedagogia del compromís social mitjançant una nova càtedra, fruit d’un acord amb la Fundació Fèlix Llobet.

Notícia | Institucional | Solidaritat
30/05/2023

L’aprenentatge servei (ApS) és una proposta educativa que combina la formació amb el servei a la comunitat: l’alumnat aprèn mentre treballa en necessitats reals del seu entorn social, amb l’objectiu de millorar-lo. Així, per exemple, en el marc d’aquesta iniciativa els estudiants dediquen el treball final de grau a analitzar models de residències per a gent gran, sota el guiatge d’associacions de suport a aquest col·lectiu, o bé participen en l’atenció sanitària en zones socialment deprimides, col·laborant amb entitats que hi treballen. Després d’una llarga trajectòria en ApS, la UB impulsa ara aquesta pedagogia del compromís social mitjançant una nova càtedra, fruit d’un acord amb la Fundació Fèlix Llobet.

«En definitiva, l’aprenentatge servei és un forma de treballar per una universitat compromesa socialment», afirma la directora de la càtedra i professora de la Facultat d’Educació Anna Escofet. La professora Escofet és membre del Grup ApS UB, format per docents de diverses disciplines, que fa més de deu anys que difon l’ApS en la Universitat de Barcelona. Escofet explica que l’ApS té una dimensió internacional, amb iniciatives pioneres a l’Amèrica Llatina i a l’Amèrica del Nord.

Des del Patronat de la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau afirmen que «la Càtedra d’ApS és un espai de trobada en xarxa que se sosté a partir de projectes reals que promouen el diàleg horitzontal entre diferents sabers, exempts de tecnicismes i de judicis dogmàtics, i que pot jugar a favor d’un canvi tècnic, polític i pragmàtic en el context de la transformació social». Això està en línia amb l’objectiu de la Fundació de «promoure i desenvolupar projectes que compleixin principis com l’enfortiment comunitari, l’arrelament al territori, l’experimentació, la innovació social, l’avaluació, la transferibilitat, la sostenibilitat i el treball en xarxa».

Actualment, pràcticament totes les facultats de la UB ofereixen la possibilitat de participar en projectes d’ApS; concretament, l’ofereixen més d’una trentena de graus. Els projectes d’ApS a la Universitat inclouen activitats en les diferents disciplines del coneixement: des de l’acompanyament de persones amb discapacitat o sensellars fins a la participació en projectes locals de millora mediambiental, o l’explicació amena de coneixements adquirits en la universitat a alumnat de secundària, dins la iniciativa «Compartir idees. La universitat va a l’institut».

Els projectes d’ApS es poden desenvolupar en el marc d’una assignatura o com a pràctica curricular. Igualment, es poden dur a terme en forma de treball final de grau o de màster. En aquests darrers casos, l’aprenentatge servei permet plantejar recerques sobre problemes rellevants per a la societat.

Primera assignatura dedicada íntegrament a l’ApS, el curs vinent

El curs 2023-2024 la UB oferirà per primera vegada l’assignatura d’Aprenentatge Servei, Compromís i Transformació Social, dedicada íntegrament a l’ApS. S’impartirà a les facultats de Belles Arts, Biologia, Economia i Empresa, Educació, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i Infermeria. En el marc d’aquesta assignatura, els estudiants participaran en projectes interdisciplinaris, amb la finalitat de posar al servei del bé comú els seus coneixements i la seva capacitat de fer recerca i d’intervenir en la realitat, per tal de donar resposta a necessitats de la comunitat en què treballen les entitats socials.

La càtedra que ara neix vol institucionalitzar totes les iniciatives d’aprenentatge servei a la Universitat de Barcelona. Per això, s’impulsaran la formació, la recerca, la transferència de coneixement i la promoció de l’ApS. Entre les activitats concretes que es preveuen, hi ha crear un premi anual per als millors treballs finals de grau i de màster elaborats en el marc d’un projecte d’ApS, així com un premi per a les millors tesis doctorals preparades en cooperació amb el tercer sector social. També es preveu crear un living lab amb entitats socials i organitzar una fira d’entitats per donar a conèixer l’ApS, així com organitzar jornades de treball i aprofundiment.

Galeria multimèdia

D’esquerra a dreta, la directora de la càtedra, Anna Escofet; la presidenta del Patronat de la Fundació Fèlix Llobet, Mercè Pérez; el rector, Joan Guàrdia; la degana de la Facultat d’Educació, Silvia Burset, i la membre del Patronat de la Fundació Margarida Pla.