La Lliga d’Universitats de Recerca Europees analitza diversos aspectes del doctorat en la seva darrera publicació

 
 
Notícia | Institucional | Acadèmic
(09/03/2023)
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) aborda, en la seva darrera publicació, el doctorat, la porta per la qual s’accedeix a la carrera investigadora a les universitats. Un dels aspectes que s’hi tracten amb més profunditat és la supervisió doctoral, de la qual es diu que ha de ser «un procés holístic que reconegui les necessitats i contribucions del doctorand i del professor supervisor» (supervising academic).
 
 
Notícia | Institucional | Acadèmic
09/03/2023
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) aborda, en la seva darrera publicació, el doctorat, la porta per la qual s’accedeix a la carrera investigadora a les universitats. Un dels aspectes que s’hi tracten amb més profunditat és la supervisió doctoral, de la qual es diu que ha de ser «un procés holístic que reconegui les necessitats i contribucions del doctorand i del professor supervisor» (supervising academic).

I és que, tal com apunten les autores del document —Helke Hillebrand, de la Universitat de Heidelberg, i Claudine Leysinger, de la Universitat de Zuric—, la supervisió dels doctorands és un aspecte clau del doctorat. Tant és així que, perquè els doctorands puguin arribar a esdevenir els futurs líders dels sectors més rellevants de la societat, cal que la supervisió que rebin durant el doctorat sigui correcta. Per això, la publicació també inclou recomanacions per als supervisors i els ofereix eines de suport perquè adquireixin les capacitats necessàries per fer aquesta tasca i que, alhora, les seves institucions rebin la visibilitat i el reconeixement consegüents.

Així doncs, les universitats han de generar una cultura institucional que fomenti el compromís amb la supervisió. Aquest compromís es caracteritza per una comunicació eficaç i una gestió adequada de les expectatives del doctorand i del seu director o directora, i permet aconseguir una supervisió productiva centrada en la cultura institucional, en les oportunitats de formació, en les bones pràctiques i en els principis d’avaluació.

L’objectiu del document és inspirar les universitats amb bons exemples de supervisió doctoral en la comunitat LERU. Si la supervisió és positiva, el resultat serà «l’èxit dels doctorands» no només en els primers passos de la seva carrera investigadora després del doctorat, sinó a llarg termini.