La LERU demana a la UE més compromís amb el coneixement, la recerca i la innovació

Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
Recerca
(26/09/2013)
La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), una associació de vint-i-una universitats de recerca que comparteixen els valors de la docència dʼalta qualitat en un entorn de recerca internacionalment competitiu i a la qual pertany la UB com a única universitat espanyola, ha emès el comunicat següent:
 
 
Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
Recerca
26/09/2013
La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), una associació de vint-i-una universitats de recerca que comparteixen els valors de la docència dʼalta qualitat en un entorn de recerca internacionalment competitiu i a la qual pertany la UB com a única universitat espanyola, ha emès el comunicat següent:
 
 
El Consell Europeu ha proposat reduir de manera dràstica el pressupost en educació, recerca i innovació per al 2014. Aquesta proposta incompleix el que es va acordar amb la Comissió i el Parlament Europeu a començaments dʼestiu.
 
Si la retallada de 426 milions dʼeuros en el pressupost per a «competitivitat», ja reduït al mínim, es fa efectiu, significarà una destrucció de la capacitat de la UE per invertir en coneixement, recerca i innovació.
 
La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU) mostra la seva preocupació davant el debat pressupostari per al període 2013-2014 i insta el Consell a mantenir el compromís que va manifestar fa uns quants mesos. A més, la LERU demana a tots els partits que iniciïn un procés de negociació constructiu per aconseguir una partida pressupostària acceptable per al 2014.
 
És inconcebible que la UE redueixi encara més el seu compromís amb les polítiques de la Unió que promouen el creixement i lʼocupació, un compromís que, encara que sʼesmenta sovint, és el primer que seʼn veu afectat.
 
És absolutament inacceptable que es torni a debatre lʼacord aconseguit a començaments dʼestiu —que va suposar un gran esforç i una inversió de temps i energia— amb el qual es van tancar les negociacions sobre el Marc financer plurianual (MFP) i lʼHoritzó 2020 (el programa marc de recerca i innovació de la UE per al període 2014-2020).
Tret que sʼarribi a un acord satisfactori, el calendari acordat per implementar el nou Horitzó 2020 a principis del 2014 seʼn veurà alterat. Considerem que no és el moment de proposar canvis ni endarreriments.
 
La LERU, organització en què estan representades algunes de les universitats de recerca més importants dʼEuropa, subratlla la importància que tenen les polítiques de recerca de la UE i un pressupost fort en el finançament de la millor recerca que es desenvolupa a Europa i més enllà de les seves fronteres. Les retallades proposades posen en perill aquest objectiu primordial.
 
La Lliga demana al Consell que actuï amb la integritat i responsabilitat necessàries perquè sʼimplantin, com més aviat millor, un pressupost adequat per al 2014 i un Horitzó 2020 viable.
 

La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU)

Fundada el 2002, la LERU advoca per lʼeducació a partir de la presa de consciència de les fronteres del coneixement humà; per la creació de nou coneixement mitjançant la recerca bàsica, que és la font fonamental dʼinnovació en la societat, i per la promoció de la recerca en un front ampli, en col·laboració amb la indústria i la societat en general.
 
Lʼobjectiu de la Lliga és defensar aquests valors, per influir sobre la política a Europa i desenvolupar les millors pràctiques a través de lʼintercanvi dʼexperiències. La LERU publica regularment una sèrie de documents i dʼinformes que proposen polítiques dʼalt nivell, proporcionen anàlisis detallades i fan recomanacions concretes per a les autoritats competents, les universitats, els investigadors i altres parts interessades.
 
Les universitats que formen part de LERU són les següents: Universitat dʼAmsterdam, Universitat de Barcelona, Universitat de Cambridge, Universitat dʼEdimburg, Universitat Albert Ludwig de Friburg, Universitat de Ginebra, Universitat Ruprecht Karl de Heidelberg, Universitat dʼHèlsinki, Universitat de Leiden, Universitat Catòlica de Lovaina, Imperial College de Londres, University College de Londres, Universitat de Lund, Universitat de Milà, Universitat Ludwig Maximilian de Munic, Universitat dʼOxford, Universitat de París 6 (Pierre i Marie Curie), Universitat de París 11 (París Sud), Universitat dʼEstrasburg, Universitat dʼUtrecht i la Universitat de Zuric.