La investigadora Núria Rodríguez Planas obté un ajut Advanced Grant

Núria Rodríguez Planas és investigadora del Departament d’Economia de la Universitat City de Nova York (Queens College).
Núria Rodríguez Planas és investigadora del Departament d’Economia de la Universitat City de Nova York (Queens College).
Notícia | Recerca | Institucional
(30/03/2023)
La investigadora de la Universitat City de Nova York Núria Rodríguez Planas ha obtingut un ajut europeu Advanced Grant per estudiar els factors de la violència domèstica a la Unió Europea, un projecte que desenvoluparà a la Universitat de Barcelona. WomEmpower rebrà un finançament de 2,49 milions d’euros per identificar quins factors augmenten o redueixen el risc de victimització i perpetració des del punt de vista causal, per tal de dissenyar polítiques que erradiquin la violència de gènere a Europa. Aquest matí s’ha publicat la nova convocatòria d’ajuts Advanced Grant del Consell Europeu de Recerca.
Núria Rodríguez Planas és investigadora del Departament d’Economia de la Universitat City de Nova York (Queens College).
Núria Rodríguez Planas és investigadora del Departament d’Economia de la Universitat City de Nova York (Queens College).
Notícia | Recerca | Institucional
30/03/2023
La investigadora de la Universitat City de Nova York Núria Rodríguez Planas ha obtingut un ajut europeu Advanced Grant per estudiar els factors de la violència domèstica a la Unió Europea, un projecte que desenvoluparà a la Universitat de Barcelona. WomEmpower rebrà un finançament de 2,49 milions d’euros per identificar quins factors augmenten o redueixen el risc de victimització i perpetració des del punt de vista causal, per tal de dissenyar polítiques que erradiquin la violència de gènere a Europa. Aquest matí s’ha publicat la nova convocatòria d’ajuts Advanced Grant del Consell Europeu de Recerca.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, una de cada tres dones al món pateix violència física o sexual. Acabar amb la violència de gènere i la violència domèstica és una de les grans prioritats de la Comissió Europea, tal com es recull en l’Estratègia d’igualtat de gènere 2020-2025. Rodríguez Planas afirma que, en aquests moments, es té «molta informació de quins són els factors, els costos i les conseqüències associats amb la violència domèstica», però que es disposa de molt poca informació «sobre els factors que causen un increment o una reducció del risc de victimització o perpetració». «A més, gran part dels estudis se centren en grups de dones que o bé han estat víctimes de violència de gènere o bé tenen un alt risc de victimització», afegeix la investigadora.

La proposta de WomEmpower és innovadora perquè proposa combinar una gran varietat de dades poblacionals de fonts diverses (dades hospitalàries, denúncies, enquestes de violència física, psicològica o sexual) amb mètodes quantitatius de la disciplina de l’economia, per tal d’identificar quins factors augmenten o redueixen el risc de victimització i perpetració des del punt de vista causal.

La proposta de WomEmpower és innovadora perquè proposa combinar una gran varietat de dades poblacionals de fonts diverses
Es tracta d’un projecte interdisciplinari —beu de la sociologia, la salut pública, els estudis de gènere o la psicologia— que té en compte les interseccionalitats: estudiarà de quina manera les desigualtats estructurals (pobresa, immigració, ètnia, etc.) impacten en el risc de violència de gènere.

«WomEmpower vol respondre a tres preguntes bàsiques: quin és el risc de victimització de la dona quan es converteix en mare?; quin paper tenen les normes de gènere en la incidència de la violència domèstica, la discriminació de gènere i l’acceptació o el rebuig dels comportaments hegemònics adscrits a la “masculinitat” estàndard d’una societat?, i, finalment, quin és l’impacte d’un increment de renda del treball en dones que treballen en feines poc remunerades en el seu risc de victimització?», explica Rodríguez Planas.

En total, el Consell Europeu de Recerca ha concedit 218 Advanced Grants, que suposen una inversió de 544 milions d’euros per impulsar la recerca d’avantguarda en camps com ara la medicina, la física, les ciències socials o les humanitats, entre d’altres. Aquest ajut és considerat el més prestigiós i competitiu dels que atorga el Consell, ja que ofereix als investigadors la possibilitat de portar a terme recerques que poden conduir a grans avenços científics.