La investigadora de la UB Amaranta Herrero, membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Amaranta Herrero, investigadora postdoctoral a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
Amaranta Herrero, investigadora postdoctoral a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
Notícia | Sostenibilitat
(12/12/2023)
El Govern ha nomenat la investigadora de la Universitat de Barcelona Amaranta Herrero membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). Aquest òrgan està integrat per un mínim de deu i un màxim de quinze membres, nomenats entre persones de prestigi o representatives dels diferents sectors econòmics i socials.
Amaranta Herrero, investigadora postdoctoral a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
Amaranta Herrero, investigadora postdoctoral a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
Notícia | Sostenibilitat
12/12/2023
El Govern ha nomenat la investigadora de la Universitat de Barcelona Amaranta Herrero membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). Aquest òrgan està integrat per un mínim de deu i un màxim de quinze membres, nomenats entre persones de prestigi o representatives dels diferents sectors econòmics i socials.
​​​​​​​Amaranta Herrero és investigadora postdoctoral a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Desenvolupa la seva recerca en el projecte Cultivate (Horitzó Europa), centrat en la governança de les iniciatives alimentàries compartides (food sharing). La seva recerca focalitza en l’estudi dels conflictes socioecològics i els moviments ecologistes; les dimensions econòmiques, socials i culturals dels sistemes alimentaris; els sistemes alimentaris urbans, i la governança de tecnologies noves i emergents. Entre el 2019 i el 2022 va ser la coordinadora estratègica del projecte Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, a l’oficina del Pla estratègic metropolità de Barcelona.
 
El CADS, creat el desembre de 1998, té com a funció principal assessorar el Govern en l’àmbit del desenvolupament sostenible. Concretament, vetlla per la integració de la sostenibilitat en les polítiques, en els instruments de planificació territorial i sectorial, en els projectes legislatius i normatius, i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern.

Així mateix, aquest ens promou la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil pel que fa al desenvolupament sostenible; assessora el Govern en el disseny i l’execució d’actuacions enfocades a l’educació per a la sostenibilitat, i promou la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya. Des del 2017 dona suport al Govern en les actuacions impulsades per contribuir a l’assoliment dels disset objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.