La indústria dels combustibles fòssils no pot confiar en les noves tecnologies per salvar els seus actius

La quantitat d’actius de producció elèctrica amb combustibles fòssils que corren el risc de quedar infrautilitzats augmenta fins a un 69 % de mitjana en els diferents models avaluats.
La quantitat d’actius de producció elèctrica amb combustibles fòssils que corren el risc de quedar infrautilitzats augmenta fins a un 69 % de mitjana en els diferents models avaluats.
Recerca
(18/02/2022)

Si es vol mantenir lʼescalfament global per sota dels 2 ºC, sʼha dʼinutilitzar un bon nombre de plantes de producció dʼelectricitat amb combustibles fòssils. Concretament, caldria que aquestes plantes reduïssin la generació dʼelectricitat en almenys uns 267 PWh (lʼequivalent a deu vegades la producció mundial dʼelectricitat el 2019). Aquesta prospecció es compleix fins i tot si sʼempren tecnologies de reducció de les emissions, com ara la captura i lʼemmagatzematge de carboni, la bioenergia i lʼús de gas natural en plantes que tradicionalment fan servir el carboni. Així ho ha revelat una nova recerca publicada a Nature Communications, els autors de la qual són experts de la Universitat de Barcelona, la Universitat dʼOxford i la Universitat de Boston.

 

La quantitat d’actius de producció elèctrica amb combustibles fòssils que corren el risc de quedar infrautilitzats augmenta fins a un 69 % de mitjana en els diferents models avaluats.
La quantitat d’actius de producció elèctrica amb combustibles fòssils que corren el risc de quedar infrautilitzats augmenta fins a un 69 % de mitjana en els diferents models avaluats.
Recerca
18/02/2022

Si es vol mantenir lʼescalfament global per sota dels 2 ºC, sʼha dʼinutilitzar un bon nombre de plantes de producció dʼelectricitat amb combustibles fòssils. Concretament, caldria que aquestes plantes reduïssin la generació dʼelectricitat en almenys uns 267 PWh (lʼequivalent a deu vegades la producció mundial dʼelectricitat el 2019). Aquesta prospecció es compleix fins i tot si sʼempren tecnologies de reducció de les emissions, com ara la captura i lʼemmagatzematge de carboni, la bioenergia i lʼús de gas natural en plantes que tradicionalment fan servir el carboni. Així ho ha revelat una nova recerca publicada a Nature Communications, els autors de la qual són experts de la Universitat de Barcelona, la Universitat dʼOxford i la Universitat de Boston.

 

Els resultats de la recerca impliquen una severa advertència per a les empreses energètiques, que han argumentat que les noves tecnologies podrien reduir substancialment la petjada de carboni generada per la producció dʼenergia a partir de combustibles fòssils.

«En el futur potser podrem utilitzar la bioenergia o la captura i lʼemmagatzematge de carboni per prolongar la vida útil dels actius de combustibles fòssils. Tanmateix, preveiem que 267 PWh dʼactius quedaran bloquejats, sent optimistes. A més, no sabem si aquestes tecnologies es generalitzaran, ni quan», explica François Cohen, coautor de lʼarticle i professor del Departament dʼEconomia de la UB.

A la Conferència de les Parts sobre Canvi Climàtic (COP26) que va tenir lloc a Glasgow, el Climate Action Tracker va anunciar que cap al 2100 la Terra sʼaproparà a un escalfament de 2,4 ºC. Mentrestant, es continuen construint i planificant centrals de combustibles fòssils.ç

«Si les empreses continuen invertint en infraestructures basades en combustibles fòssils, alguns dʼaquests actius corren el risc de quedar bloquejats fins i tot abans de ser construïts», diu Yangsiyu Lu, de lʼSmith School of Enterprise and the Environment de la Universitat dʼOxford. «Els nostres resultats mostren un risc clar per als inversors, els operadors de plantes i els responsables polítics», afirma Lu.

Els autors de lʼestudi han descobert que, si les tecnologies de reducció de les emissions no es despleguen a gran escala, la quantitat dʼactius de producció elèctrica amb combustibles fòssils que corren el risc de quedar infrautilitzats augmenta fins a un 69 % de mitjana en els diferents models de sistemes energètics que han avaluat.

Steve Smith, coautor de lʼestudi i director de lʼOxford Net Zero Initiative, afirma que els escenaris previstos pel Grup Intergovernamental dʼExperts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i lʼAgència Internacional de lʼEnergia (AIE) comporten un ràpid desplegament de les tecnologies energètiques de baixes emissions, com ara la captura de carboni i la bioenergia. Les estimacions dels actius bloquejats solen suposar que aquestes tecnologies estaran disponibles. Però en la mesura que no ho estiguin, el bloqueig serà encara més gran.

«Lʼimportant —precisa Smith— és que la majoria de les pèrdues que projectem corresponen a projectes en curs, no a plantes ja existents. Encara hi ha la possibilitat de frenar-los abans que siguin una càrrega», conclou.

 

Referència de lʼarticle:

Lu, Y.; Cohen, F.; Smith, S. M. et al. «Plant conversions and abatement technologies cannot prevent stranding of power plant assets in 2 °C scenarios». Nature Communications, 13, núm. 806, febrer de 2022. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28458-7