La convocàtòria Eranet Mundus té un important èxit en el nombre de sol·licituds rebudes

El consorci Eranet Mundus, coordinat per la UB, té l’objectiu d’establir i promoure lligams acadèmics entre Rússia i l’espai europeu d’educació superior (EEES)
El consorci Eranet Mundus, coordinat per la UB, té l’objectiu d’establir i promoure lligams acadèmics entre Rússia i l’espai europeu d’educació superior (EEES)
(24/02/2012)

Les sol·licituds per participar en les activitats dʼintercanvi del consorci Eranet Mundus, coordinat per la UB amb lʼobjectiu dʼestablir i promoure lligams acadèmics entre Rússia i lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES), han superat les places que sʼoferien. Així, sʼhan rebut un total de 689 sol·licituds provinents de Rússia per fer una estada en algun centre europeu per 44 places ofertes, i 106 sol·licituds de centres europeus per anar a universitats russes per un total de 17 places ofertes.

El consorci Eranet Mundus, coordinat per la UB, té l’objectiu d’establir i promoure lligams acadèmics entre Rússia i l’espai europeu d’educació superior (EEES)
El consorci Eranet Mundus, coordinat per la UB, té l’objectiu d’establir i promoure lligams acadèmics entre Rússia i l’espai europeu d’educació superior (EEES)
24/02/2012

Les sol·licituds per participar en les activitats dʼintercanvi del consorci Eranet Mundus, coordinat per la UB amb lʼobjectiu dʼestablir i promoure lligams acadèmics entre Rússia i lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES), han superat les places que sʼoferien. Així, sʼhan rebut un total de 689 sol·licituds provinents de Rússia per fer una estada en algun centre europeu per 44 places ofertes, i 106 sol·licituds de centres europeus per anar a universitats russes per un total de 17 places ofertes.

El centre europeu que ha rebut més sol·licituds ha estat la Universitat Radboud de Nimega (Països Baixos), amb un total de 170 sol·licituds, i a continuació la Universitat de Barcelona, amb 124. Pel que fa als centres russos, la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou és la més demanada, amb 31 sol·licituds, seguida per la Universitat Estatal de Sant Petersburg, amb 29. Les sol·licituds són majoritàriament dʼestudiants, encara que també nʼhi ha de personal docent i d'administració i serveis. La universitat amb més sol·licituds, si se sumen tant les rebudes com les enviades, és la UB, amb un total de 172.

 
Eranet Mundus és un consorci format per deu universitats de la Unió Europea (UE) i vuit de russes, dins el programa Erasmus Mundus de la UE. El projecte Eranet Mundus, que es va impulsar durant la visita dʼuna delegació de la UB a Rússia en el marc de les celebracions de lʼAny Dual Espanya-Rússia 2011, vol establir fluxos de mobilitat entre les universitats dels dos països, concretament entre lʼalumnat de tots els nivells de lʼensenyament universitari i el personal docent i investigador. El projecte és una excel·lent oportunitat perquè les universitats russes coneguin lʼexperiència de les europees i que això els serveixi per afrontar amb èxit els seus propis reptes. Val a dir que actualment Rússia es troba en un procés de transició del seu model universitari tradicional cap a una estructura dʼensenyaments modernitzada en línia amb el model de Bolonya.
 
Les universitats europees que participen en lʼEranet Mundus (el qual sʼemmarca dins les activitats del Barcelona Knowledge Campus) són, a més de la UB, la UPC, la Universitat Radboud, la Universitat de Poitiers (França), la Universitat de Duisburg-Essen (Alemanya), la Universitat Friedrich Schiller de Jena (Alemanya), la Universitat de Glasgow (Regne Unit), la Universitat de Siena (Itàlia), lʼEscola Superior dʼAgricultura de Nitra (Eslovàquia) i la Universitat Jagellònica de Cracòvia (Polònia). La majoria dʼaquests centres, incloent-hi la UB, pertanyen a la Xarxa Internacional dʼUniversitats de Recerca (IRUN), la qual cosa comporta una experiència de treball comuna en programes de recerca, ensenyaments conjunts, simposis, cursos dʼestiu i altres activitats.
 
Pel que fa a les universitats russes, es tracta de la Universitat Hidrometeorològica Estatal de Sant Petersburg, la Universitat Pedagògica Estatal de Pskov, la Universitat Estatal dels Urals del Sud, la Universitat Federal de Sibèria, la Universitat Estatal Lomonóssov de Moscou, la Universitat Estatal de Iaroslavl i la Universitat Estatal Lobatxevski de Nóvgrod. També participen en lʼEranet Mundus, com a entitats associades, lʼInstitut Superior de Medi Ambient (Espanya), els Amics del Bàltic (Rússia), el Comitè per a la Preservació de la Natura de la Societat Geogràfica Russa, lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i lʼAgència Nacional dʼAcreditació de Rússia. Dins la UB, Eranet Mundus està coordinat per lʼOficina de Mobilitat i Programes Internacionals i el coordinador acadèmic és el professor Marc Ruiz-Zorrilla.