La Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior vol impulsar les relacions de veïnatge i la solidaritat entre les dues regions

Està previst que durant la conferència se signin convenis de caràcter general, i alhora s’estan preparant accions específiques de col·laboració.
Està previst que durant la conferència se signin convenis de caràcter general, i alhora s’estan preparant accions específiques de col·laboració.
(17/05/2013)

La Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), organitzada per lʼAssociació dʼUniversitats Àrabs (AARU), lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA) i la UB, que tindrà lloc del 30 de maig a lʼ1 de juny en aquesta Universitat, vol crear un marc conjunt de diàleg, intercanvi de coneixement i cooperació entre els centres dʼeducació superior. Juntament amb aquest objectiu, lʼAECHE també vol impulsar les relacions de veïnatge entre les dues àrees i així contribuir a la pau i la solidaritat internacionals. Es pretén, doncs que la trobada sigui un avenç pel que fa a la col·laboració entre les societats civils i el desenvolupament social.

Està previst que durant la conferència se signin convenis de caràcter general, i alhora s’estan preparant accions específiques de col·laboració.
Està previst que durant la conferència se signin convenis de caràcter general, i alhora s’estan preparant accions específiques de col·laboració.
17/05/2013

La Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), organitzada per lʼAssociació dʼUniversitats Àrabs (AARU), lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA) i la UB, que tindrà lloc del 30 de maig a lʼ1 de juny en aquesta Universitat, vol crear un marc conjunt de diàleg, intercanvi de coneixement i cooperació entre els centres dʼeducació superior. Juntament amb aquest objectiu, lʼAECHE també vol impulsar les relacions de veïnatge entre les dues àrees i així contribuir a la pau i la solidaritat internacionals. Es pretén, doncs que la trobada sigui un avenç pel que fa a la col·laboració entre les societats civils i el desenvolupament social.

 
En aquest sentit, està previst que durant la conferència se signin convenis de caràcter general, i alhora sʼestan preparant accions específiques de col·laboració amb universitats de països com ara Palestina o el Sudan. Alguns dels temes de les sessions seran un programa araboeuropeu de cooperació internacional, la comparabilitat i equivalència entre els sistemes dʼeducació superior, la recerca i els ensenyaments de doctorat, lʼocupabilitat i perspectives culturals, socials i econòmiques, i la internacionalització de lʼeducació superior. Durant la conferència, tindran lloc trobades bilaterals i multilaterals entre els representants de les universitats participants i es presentaran diverses xarxes interuniversitàries.
 
Segons dades de lʼEurostat, els països àrabs tenen una població al voltant de 355 milions de persones, de les quals un 20,7 % correspon a joves entre 15 i 24 anys. Europa, en canvi, estaria al voltant dels 738 milions dʼhabitants, un 12,7 % dels quals correspondria a la franja dels 15 als 24 anys. Els països europeus concentren més del 20 % dʼestudiants dʼeducació superior, mentre que els àrabs estarien a lʼentorn del 4,5 %, segons la Classificació Internacional Normalitzada de lʼEducació. Pel que fa a la mobilitat dels estudiants, als països àrabs és dʼun 3,1 %, enfront de lʼ1,7 % dels estudiants europeus que opten per la formació a lʼestranger, segons dades de la UNESCO. En lʼàmbit de la innovació i el desenvolupament, els països àrabs hi destinen un 0,2 % del PIB, un 1,6 % en el cas dʼEuropa. El nombre de publicacions científiques provinents dels països àrabs se situa en lʼ1,4 % del total mundial, i es concentra principalment en les especialitats de medicina clínica, enginyeria i tecnologia. Europa, amb el 42,5 % de les publicacions, destaca en especial en medicina clínica.
 
Sʼespera que la trobada sigui una oportunitat perquè els responsables universitaris de les dues regions repensin el rol dʼaquestes institucions en el context actual dʼinternacionalització i examinin la introducció de noves funcions per a les universitats amb vista a afrontar els nous desafiaments socioeconòmics.
 
Sʼha habilitat un web on es pot trobar tota la informació relativa a la trobada: programa de la conferència, registre dels participants i informació pràctica.