La Comissió Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles de la CRUE es reuneix a la UB

El rector Ramírez va presidir la reunió.
El rector Ramírez va presidir la reunió.
Institucional
(30/09/2013)
La Comissió Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles (CASUE), que és l'òrgan de coordinació de les activitats acadèmiques i de professorat de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), es va reunir divendres passat a la Universitat de Barcelona per tractar temes relacionats amb el sistema dʼacreditació de professorat i lʼacreditació de titulacions pròpies. A la reunió hi van assistir el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, que presideix la CASUE des del mes de juliol, i el vicerector de Política Acadèmica i Qualitat, Dr. Gaspar Rosselló.
El rector Ramírez va presidir la reunió.
El rector Ramírez va presidir la reunió.
Institucional
30/09/2013
La Comissió Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles (CASUE), que és l'òrgan de coordinació de les activitats acadèmiques i de professorat de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), es va reunir divendres passat a la Universitat de Barcelona per tractar temes relacionats amb el sistema dʼacreditació de professorat i lʼacreditació de titulacions pròpies. A la reunió hi van assistir el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, que presideix la CASUE des del mes de juliol, i el vicerector de Política Acadèmica i Qualitat, Dr. Gaspar Rosselló.
 
Durant la trobada es va elaborar un informe per al plenari de la CRUE sobre un document inicial per millorar el sistema dʼacreditació elaborat per la comissió mixta ministerial de la CRUE, el Consell Social i lʼANECA.
 
L'objectiu era analitzar i elaborar propostes en relació amb la millora del sistema universitari en el marc de la reforma universitària. Un dels punts que es van tractar va ser l'acreditació de títols propis. La CASUE va donar el vistiplau al document elaborat per un grup de treball sobre aquest aspecte. Així mateix, es va renovar la comissió executiva i el Dr. Gaspar Rosselló va ser proposat com a secretari executiu de la CASUE.
 
La CASUE, que aglutina les universitats que integren la CRUE, es va crear amb l'objectiu d'unificar criteris en temes acadèmics. Té com a competències assignades la difusió de la informació relacionada amb el règim de professorat i la gestió de la plantilla docent, lʼordenació acadèmica i la planificació de la docència, i la promoció d'accions conjuntes de discussió i línies dʼactuació en matèria de mobilitat.