Lʼ11 de maig, eleccions per renovar els membres del Claustre

Paranimf de la UB.
Paranimf de la UB.
Institucional
(31/03/2022)

El Consell de Govern, en la reunió del 2 de març, va aprovar la convocatòria dʼeleccions a membres del Claustre del personal acadèmic i del personal dʼadministració i serveis per al dia 11 de maig de 2022.

De conformitat amb lʼarticle 56 de lʼEstatut de la UB, aquests col·lectius sʼhan de renovar cada quatre anys, i sʼhan dʼelegir fins a 180 representants del personal acadèmic (incloent-hi vicerectors i degans) i 30 representants del personal dʼadministració i serveis. El termini de presentació de candidatures estarà obert fins al 19 dʼabril.

Lʼ11 de maig també tindran lloc les eleccions a representants de PDI i PAS a les juntes de facultat de la Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals i de la Facultat de Psicologia, així com les eleccions a representants dels estudiants als consells dʼestudis i les juntes de facultat que no van cobrir les places en el darrer procés electoral. 

Podeu ampliar-ne la informació i consultar el calendari electoral al web dʼeleccions al Claustre de 2022.

Paranimf de la UB.
Paranimf de la UB.
Institucional
31/03/2022

El Consell de Govern, en la reunió del 2 de març, va aprovar la convocatòria dʼeleccions a membres del Claustre del personal acadèmic i del personal dʼadministració i serveis per al dia 11 de maig de 2022.

De conformitat amb lʼarticle 56 de lʼEstatut de la UB, aquests col·lectius sʼhan de renovar cada quatre anys, i sʼhan dʼelegir fins a 180 representants del personal acadèmic (incloent-hi vicerectors i degans) i 30 representants del personal dʼadministració i serveis. El termini de presentació de candidatures estarà obert fins al 19 dʼabril.

Lʼ11 de maig també tindran lloc les eleccions a representants de PDI i PAS a les juntes de facultat de la Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals i de la Facultat de Psicologia, així com les eleccions a representants dels estudiants als consells dʼestudis i les juntes de facultat que no van cobrir les places en el darrer procés electoral. 

Podeu ampliar-ne la informació i consultar el calendari electoral al web dʼeleccions al Claustre de 2022.