Jornada sobre la Qualitat en la Recerca, a la Facultat de Física

En la trobada es mostraran exemples de grups de recerca que han desenvolupat sistemàtiques de treball que contribueixen a millorar la qualitat.
En la trobada es mostraran exemples de grups de recerca que han desenvolupat sistemàtiques de treball que contribueixen a millorar la qualitat.
Recerca
(23/05/2013)

Avui 23 de maig, tindrà lloc a la Facultat de Física de la UB una Jornada sobre la Qualitat en la Recerca organitzada pel campus dʼexcel·lència internacional BKC. En aquesta trobada es mostraran exemples de grups de recerca procedents de diferents institucions que han desenvolupat sistemàtiques de treball que contribueixen a millorar la qualitat dels resultats que obtenen.

En lʼacte inaugural hi intervindran el vicerector de Política Acadèmica i Qualitat de la UB, Gaspar Rosselló; el vicerector de Política Científica de la UB, Enric I. Canela, i la vicerectora de Recerca de la UPC, Ana Pérez Neira. Al llarg de la jornada, exposaran les seves experiències responsables dʼunitats de qualitat, tant de la UB com de la UPC i el CSIC entitats agregades al BKC—, a més de representats dʼaltres universitats, com ara la URV i la Universitat de Minnesota.

Lʼaplicació de sistemes de qualitat a les activitats de recerca s'ha associat generalment a les activitats de transferència de tecnologia i resultats, amb una incidència molt més gran en els sectors empresarials més sotmesos a regulacions. Les sistemàtiques i pràctiques desenvolupades per garantir la qualitat associada a la transferència es poden aplicar igualment a qualsevol activitat de recerca, atès que es tracta de valors íntimament associats a lʼexcel·lència investigadora que qualsevol institució de recerca vol aconseguir. El fet que moltes universitats disposin de codis de bones pràctiques en recerca és una mostra de la rellevància que donen a la qualitat dels resultats de la recerca.

Entre els investigadors que participaran en la jornada, oberta a la comunitat universitària amb inscripció prèvia, hi ha Miquel Llobera, cap del Grup Metabolisme Lipídic-LPL, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB; Albert Bosch, cap del Grup de Virus Entèrics del Departament de Microbiologia, també de la UB, i Encarna Garcia, del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i responsable de garantia de qualitat del Servei de Desenvolupament del Medicament.

 

 

En la trobada es mostraran exemples de grups de recerca que han desenvolupat sistemàtiques de treball que contribueixen a millorar la qualitat.
En la trobada es mostraran exemples de grups de recerca que han desenvolupat sistemàtiques de treball que contribueixen a millorar la qualitat.
Recerca
23/05/2013

Avui 23 de maig, tindrà lloc a la Facultat de Física de la UB una Jornada sobre la Qualitat en la Recerca organitzada pel campus dʼexcel·lència internacional BKC. En aquesta trobada es mostraran exemples de grups de recerca procedents de diferents institucions que han desenvolupat sistemàtiques de treball que contribueixen a millorar la qualitat dels resultats que obtenen.

En lʼacte inaugural hi intervindran el vicerector de Política Acadèmica i Qualitat de la UB, Gaspar Rosselló; el vicerector de Política Científica de la UB, Enric I. Canela, i la vicerectora de Recerca de la UPC, Ana Pérez Neira. Al llarg de la jornada, exposaran les seves experiències responsables dʼunitats de qualitat, tant de la UB com de la UPC i el CSIC entitats agregades al BKC—, a més de representats dʼaltres universitats, com ara la URV i la Universitat de Minnesota.

Lʼaplicació de sistemes de qualitat a les activitats de recerca s'ha associat generalment a les activitats de transferència de tecnologia i resultats, amb una incidència molt més gran en els sectors empresarials més sotmesos a regulacions. Les sistemàtiques i pràctiques desenvolupades per garantir la qualitat associada a la transferència es poden aplicar igualment a qualsevol activitat de recerca, atès que es tracta de valors íntimament associats a lʼexcel·lència investigadora que qualsevol institució de recerca vol aconseguir. El fet que moltes universitats disposin de codis de bones pràctiques en recerca és una mostra de la rellevància que donen a la qualitat dels resultats de la recerca.

Entre els investigadors que participaran en la jornada, oberta a la comunitat universitària amb inscripció prèvia, hi ha Miquel Llobera, cap del Grup Metabolisme Lipídic-LPL, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB; Albert Bosch, cap del Grup de Virus Entèrics del Departament de Microbiologia, també de la UB, i Encarna Garcia, del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i responsable de garantia de qualitat del Servei de Desenvolupament del Medicament.