Jornada «La Universitat de Barcelona i la qualitat acadèmica»

 
 
Acadèmic
(26/04/2022)

El Paranimf acollirà el dijous 5 de maig a les 12.00 h la jornada «La Universitat de Barcelona i la qualitat acadèmica». Sʼhi farà un repàs de lʼevolució de la política de qualitat a la Universitat, i es parlarà de la situació actual en els ensenyaments de la UB i, més globalment, en el sistema universitari català. Durant la jornada es lliuraran diplomes a les tres facultats de la UB que fins ara han obtingut la certificació del sistema dʼassegurament intern de la qualitat que concedeix lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): Química, Economia i Empresa i Dret.

 

 
 
Acadèmic
26/04/2022

El Paranimf acollirà el dijous 5 de maig a les 12.00 h la jornada «La Universitat de Barcelona i la qualitat acadèmica». Sʼhi farà un repàs de lʼevolució de la política de qualitat a la Universitat, i es parlarà de la situació actual en els ensenyaments de la UB i, més globalment, en el sistema universitari català. Durant la jornada es lliuraran diplomes a les tres facultats de la UB que fins ara han obtingut la certificació del sistema dʼassegurament intern de la qualitat que concedeix lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): Química, Economia i Empresa i Dret.

 

Intervindran en lʼacte, que presidirà el rector, Joan Guàrdia, la vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat, Pilar Delgado; la directora de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat, Olga Pujolràs; lʼexdirector dʼaquesta agència, Gaspar Rosselló, que parlarà de la història de la qualitat universitària, i el professor de la UB Jaume Valls, actualment director de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Per part de les tres facultats distingides, hi assistiran Miquel Vidal, degà de la Facultat de Química; Ramon Alemany, degà de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i Enriqueta Expósito, vicedegana dʼAfers Acadèmics de la Facultat de Dret.