Joaquim Prats, investit doctor honoris causa per la Universitat de Múrcia

Joaquim Prats Cuevas.
Joaquim Prats Cuevas.
Institucional
(02/05/2016)

El divendres 29 dʼabril, el catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona Joaquim Prats va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Múrcia. El nomenament de Prats va ser proposat pels departaments de Didàctica de les Ciències Matemàtiques i Socials i dʼHistòria Moderna, Contemporània i dʼAmèrica, i el va defensar Francisco Chacón, catedràtic de la Facultat de Lletres de la Universitat de Múrcia. Chacón va definir Prats com un «innovador educatiu», i en va destacar lʼactivitat docent i de recerca, així com la seva etapa com a sotsdirector general de Formació del Professorat del Ministeri dʼEducació i Ciència, i com a membre, des del 2007, de la Comissió Nacional dʼAcreditació de Professors Titulars en Ciències Socials i Jurídiques.

Joaquim Prats Cuevas.
Joaquim Prats Cuevas.
Institucional
02/05/2016

El divendres 29 dʼabril, el catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona Joaquim Prats va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Múrcia. El nomenament de Prats va ser proposat pels departaments de Didàctica de les Ciències Matemàtiques i Socials i dʼHistòria Moderna, Contemporània i dʼAmèrica, i el va defensar Francisco Chacón, catedràtic de la Facultat de Lletres de la Universitat de Múrcia. Chacón va definir Prats com un «innovador educatiu», i en va destacar lʼactivitat docent i de recerca, així com la seva etapa com a sotsdirector general de Formació del Professorat del Ministeri dʼEducació i Ciència, i com a membre, des del 2007, de la Comissió Nacional dʼAcreditació de Professors Titulars en Ciències Socials i Jurídiques.

Joaquim Prats Cuevas és doctor en Història Moderna i catedràtic de la Universitat de Barcelona, especialitzat en didàctica de la història, anàlisi dels sistemes educatius i història de les universitats. Abans havia estat professor titular d'Història Moderna a les universitats de Barcelona i de Lleida i, anteriorment, catedràtic de batxillerat (1974-1983) i director de l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona.


En l'àmbit de la recerca, dirigeix el programa de doctorat de Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona. També és director del Grup de Recerca de Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeECs). Ha dirigit nombroses tesis doctorals i projectes de recerca. És autor de més de cent cinquanta publicacions científiques o de divulgació acadèmica sobre didàctica de la història, sistema educatiu i història moderna. Ha format part de diversos grups de renovació pedagògica en el camp de l'ensenyament de la història.


En el decurs de la seva trajectòria, ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat. Ha estat secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat; president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya; president de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; cap dels Serveis Territorials de la província de Barcelona en els primers anys de la Generalitat, i assessor educatiu del Govern durant la presidència de Josep Tarradellas.

Actualment, és membre de la Junta Consultiva de la Universitat de Barcelona. Ha ocupat nombrosos càrrecs acadèmics. Ha presidit la Comissió d'Innovació Docent de l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona, i ha estat director del Campus Virtual d'Educació de la UB-Virtual. Ha estat membre del Claustre de la Universitat de Barcelona, de la Comissió de Política Científica i de la Junta de Govern. També ha estat vicepresident de l'Estudi General de Lleida (Divisió VI de la UB), director del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la UB (1995-2001) i cap de Formació del Professorat de l'ICE de la UB, a més dʼocupar altres càrrecs de responsabilitat en aquesta Universitat. Així mateix, ha estat avaluador extern de projectes de recerca: ANEP, AGAUR, COLCIENCIAS (Colòmbia), ANPCT (Argentina), IBE-UNESCO, així com d'altres institucions i universitats. Ha estat membre de la Comissió Nacional d'Acreditació de Professors Titulars en Ciències Socials i Jurídiques de lʼANECA (BOE 14-XII-2007).