Isabel Viola: «El percentatge de conflictes que se solucionen amb mediació a la Unió Europea continua sent baix, cal una tasca dʼimpuls i difusió»

Isabel Viola.
Isabel Viola.
Entrevistes
(17/01/2023)

El 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Es commemora lʼaprovació del primer text legislatiu europeu, ja fa 25 anys, sobre aquest mètode per resoldre conflictes sense recórrer a processos judicials. Diverses institucions organitzen actes al voltant dʼaquesta efemèride. A la UB ha tingut lloc una conferència al Campus Mundet i també sʼhan tirat endavant iniciatives des de la Facultat de Dret. Aprofitem lʼocasió per reflexionar sobre quin ús es fa actualment de la mediació amb la professora de Dret Civil Isabel Viola, codirectora de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial.

Isabel Viola.
Isabel Viola.
Entrevistes
17/01/2023

El 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Es commemora lʼaprovació del primer text legislatiu europeu, ja fa 25 anys, sobre aquest mètode per resoldre conflictes sense recórrer a processos judicials. Diverses institucions organitzen actes al voltant dʼaquesta efemèride. A la UB ha tingut lloc una conferència al Campus Mundet i també sʼhan tirat endavant iniciatives des de la Facultat de Dret. Aprofitem lʼocasió per reflexionar sobre quin ús es fa actualment de la mediació amb la professora de Dret Civil Isabel Viola, codirectora de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial.

En quin tipus de conflictes pot ser especialment útil, la mediació?

La mediació és un espai de diàleg en què participa una persona mediadora, que condueix aquest diàleg de manera imparcial i neutral. Per tant, és recomanable per afavorir una bona comunicació entre les persones, perquè puguin parlar i se les escolti, per aclarir malentesos, per gestionar les seves emocions. També per empoderar les persones: perquè elles mateixes puguin gestionar les controvèrsies i esbrinar quins són els seus interessos i necessitats. En definitiva, per transformar la situació de conflicte. En aquelles situacions en què les parts volen preservar, en el futur, una relació personal o jurídica, o acabar-la de manera pacífica i eficient, la mediació és un procediment especialment útil.

Quins són els elements necessaris perquè un procés de mediació tingui èxit?

Lʼèxit de la mediació acostuma a relacionar-se amb lʼacord final de les persones que han participat en el procés. I certament, assolir un consens que inclou els interessos i les necessitats respectives, i que resol la controvèrsia, fa que les parts seʼn sentin satisfetes i compleixin amb el que han acordat. La situació controvertida queda solucionada.

Hi ha també procediments que acaben sense pactes específics. Això no sʼha dʼinterpretar com un fracàs de la mediació. Són casos en què les parts sʼhan escoltat, sʼhan pogut expressar en un espai de diàleg i de respecte, sʼhan perdonat o han reconegut les diferents percepcions i visions de la situació de conflicte. En resum, sʼha transformat la relació. Hi ha mediadors que entenen que aconseguir que dues persones en conflicte assisteixin a la primera sessió de mediació ja és un èxit. La mediació és un procediment que afavoreix la pau social.

En tot cas, la voluntat de totes les parts de gestionar col·laborativament la situació de controvèrsia, i la conducció professional del procediment a càrrec de la persona mediadora, són elements que contribueixen a lʼèxit de la mediació.

En quin punt es troba lʼaplicació de la mediació a Europa? Hi ha marge per ampliar els casos en què es fa servir?

Arran de les recomanacions del Consell dʼEuropa i amb la normativa de la Unió Europea en lʼàmbit del dret del consum i el civil i mercantil, la mediació sʼha incorporat a la legislació dels estats membres per tal dʼimpulsar-ne el coneixement i la difusió, amb un resultat dispar segons si és un procediment obligatori previ al judici o si és voluntari. Els informes revelen que el percentatge de conflictes que se solucionen amb mediació a la Unió Europea continua sent baix i que, per tant, cal seguir treballant en el seu impuls, difusió i foment.

La mediació ja és coneguda en els àmbits de la justícia internacional, familiar, de successions, comunitària, penal (justícia restaurativa o reparadora), laboral, empresarial, de salut, esportiva, escolar, urbanística, etc. És en lʼàmbit de lʼAdministració que sʼaprecia un augment dels casos derivats a mediació, gràcies a les experiències positives dels programes pilot als jutjats contenciosos administratius.

Què podem destacar de la tasca de docència i recerca que sʼestà fent a la Facultat de Dret de la UB sobre mediació?

Els professors de la Facultat de Dret estem implicats en el foment i la difusió de la mediació en la docència des de finals dels anys noranta del segle passat. Impartim assignatures optatives i obligatòries als diferents graus i postgraus universitaris que sʼofereixen a la facultat, i també en els títols propis, amb cursos específics i en institucions nacionals i internacionals. Participem en el màster universitari en Mediació en Conflictes, una titulació professionalitzadora, de recerca i interdisciplinària que enguany compleix deu anys i que impartim juntament amb professorat de Psicologia, Pedagogia, Educació i Economia.

La recerca té un paper fonamental. Participem en projectes del Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat, del Ministeri i dʼaltres institucions que aprofundeixen en aspectes jurídics (Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya). I fem recerca sobre el procediment de mediació amb lʼobjectiu de donar resposta tant a qüestions generals com dʼàmbits específics (consum, habitatge, salut, empresa, justícia penal i també comunitària, etc.), informació que es transfereix a la societat.

Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, podem esmentar la nostra tasca conjunta amb la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB. Després de participar en diverses edicions de la Festa de la Ciència plantejant casos pràctics de mediació i dʼimpartir una sessió de formació en una escola en el marc de La UB Divulga, enguany les investigadores Elena Lauroba, Imma Barral i jo mateixa hem creat els continguts dʼun pòster per als centres dʼatenció primària (CAP) que mostra el procés de resolució dʼun conflicte veïnal mitjançant la mediació. Inclou, amb pictogrames, els aspectes essencials del procediment (les persones decideixen; tot és confidencial; sʼactua amb rapidesa; no hi ha un judici) i alguns dels àmbits en què pot ser dʼutilitat (salut, consum, família o empresa).