Inscripcions obertes al màster de la CHARM-EU

 
 
Acadèmic
(15/02/2023)

La tercera edició del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat començarà el setembre de 2023. Els estudiants interessats a cursar-lo poden presentar la seva sol·licitud fins al 28 de febrer, i assistir a la sessió informativa en línia que tindrà lloc el 21 de febrer a les 17:00.

 

 

 
 
Acadèmic
15/02/2023

La tercera edició del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat començarà el setembre de 2023. Els estudiants interessats a cursar-lo poden presentar la seva sol·licitud fins al 28 de febrer, i assistir a la sessió informativa en línia que tindrà lloc el 21 de febrer a les 17:00.

 

 

Aigua, alimentació i salut

El màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat, de caràcter transdisciplinari, se centra en qüestions socials concretes sobre lʼaigua, lʼalimentació i la salut. El programa consta de tres fases obligatòries consecutives. La primera, la fase preparatòria, focalitza en lʼadquisició de competències generals, especialment de lʼàmbit de la sostenibilitat, la innovació social i la recerca transdisciplinària. Tot seguit, en la fase flexible, els estudiants trien un mòdul sobre aigua, alimentació o vida i salut. Finalment, en darrera fase (Chapstone), els estudiants desenvolupen un projecte sobre un repte de sostenibilitat, en col·laboració amb personal acadèmic i agents extraacadèmics (empreses). El programa, de 90 crèdits ECTS, té una durada dʼun any i mig i és una oportunitat única per obtenir un títol de màster acreditat, atorgat conjuntament per les universitats sòcies de la CHARM-EU.

Un programa innovador

El màster presenta diversos aspectes innovadors, com ara una estructura de cursos flexible, mobilitat integrada, un enfocament ampli dels continguts, un plantejament transdisciplinari, èmfasi en la inclusió i una educació basada en reptes. Així mateix, utilitza lʼavaluació programàtica, amb què els estudiants reflexionen sobre la solidesa del seu propi enfocament disciplinari i sobre el que aprenen dʼaltres disciplines.

Més informació