Inici del semestre amb noves mesures relatives a la COVID-19

 
 
Institucional
(07/01/2022)

El rector, Joan Guàrdia, ha signat una nova resolució que adapta les darreres mesures relatives a la COVID-19, en vigor durant el període de vacances de Nadal, al nou període que sʼinicia amb el retorn a lʼactivitat el pròxim dilluns 10 de gener. Les noves mesures estaran vigents fins al 21 de gener amb lʼobjectiu dʼassegurar un desenvolupament correcte de totes les activitats a la Universitat.

Per als estudiants, les noves mesures mantenen el format presencial de les activitats dʼavaluació, però tenen en compte sistemes dʼavaluació alternatius en els casos de confinament. Les activitats acadèmiques teòriques i pràctiques podran continuar sent presencials, fins a un màxim del 100 % de lʼaforament autoritzat, i extremant les mesures de protecció, seguint el Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla dʼactuació del PROCICAT.

Pel que fa al PAS, sʼestableix el retorn a la presencialitat. Excepcionalment, i fins al 21 de gener, la presencialitat obligatòria serà dʼun mínim de dos dies a la setmana, sempre que es garanteixi íntegrament la prestació del servei i, per la naturalesa del lloc de treball, sigui factible la feina. Si hi ha algun problema dʼadequació de lʼespai físic del lloc de treball o altres circumstàncies justificatives vinculades a la seguretat i salut laboral, el treball a distància pot ser del 100 % de la jornada laboral.

La nova resolució estableix també que es mantindran obertes les instal·lacions esportives, com fins ara amb un aforament del 70 %, amb el requeriment, per a lʼaccés, del certificat sanitari de vacunació, de prova diagnòstica negativa o de recuperació de la COVID-19 durant els darrers sis mesos.

 
 
Institucional
07/01/2022

El rector, Joan Guàrdia, ha signat una nova resolució que adapta les darreres mesures relatives a la COVID-19, en vigor durant el període de vacances de Nadal, al nou període que sʼinicia amb el retorn a lʼactivitat el pròxim dilluns 10 de gener. Les noves mesures estaran vigents fins al 21 de gener amb lʼobjectiu dʼassegurar un desenvolupament correcte de totes les activitats a la Universitat.

Per als estudiants, les noves mesures mantenen el format presencial de les activitats dʼavaluació, però tenen en compte sistemes dʼavaluació alternatius en els casos de confinament. Les activitats acadèmiques teòriques i pràctiques podran continuar sent presencials, fins a un màxim del 100 % de lʼaforament autoritzat, i extremant les mesures de protecció, seguint el Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla dʼactuació del PROCICAT.

Pel que fa al PAS, sʼestableix el retorn a la presencialitat. Excepcionalment, i fins al 21 de gener, la presencialitat obligatòria serà dʼun mínim de dos dies a la setmana, sempre que es garanteixi íntegrament la prestació del servei i, per la naturalesa del lloc de treball, sigui factible la feina. Si hi ha algun problema dʼadequació de lʼespai físic del lloc de treball o altres circumstàncies justificatives vinculades a la seguretat i salut laboral, el treball a distància pot ser del 100 % de la jornada laboral.

La nova resolució estableix també que es mantindran obertes les instal·lacions esportives, com fins ara amb un aforament del 70 %, amb el requeriment, per a lʼaccés, del certificat sanitari de vacunació, de prova diagnòstica negativa o de recuperació de la COVID-19 durant els darrers sis mesos.