Inauguració de lʼAula de Jocs de la Facultat dʼEducació

 
 
Acadèmic
(07/07/2022)

La Facultat dʼEducació ha inaugurat lʼaula de jocs, un espai pioner impulsat conjuntament per la Facultat dʼEducació i lʼassociació Laboratori de Jocs. Disposa dʼun fons de gairebé sis-cents jocs de taula moderns i té capacitat per a seixanta persones. Aquest espai es troba al quart pis de lʼedifici Migdia I de la Facultat dʼEducació i està obert a tota la comunitat universitària.

 
 
Acadèmic
07/07/2022

La Facultat dʼEducació ha inaugurat lʼaula de jocs, un espai pioner impulsat conjuntament per la Facultat dʼEducació i lʼassociació Laboratori de Jocs. Disposa dʼun fons de gairebé sis-cents jocs de taula moderns i té capacitat per a seixanta persones. Aquest espai es troba al quart pis de lʼedifici Migdia I de la Facultat dʼEducació i està obert a tota la comunitat universitària.

A lʼacte hi han assistit el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, i la degana de la Facultat dʼEducació, Roser Boix. També hi han pres part de lʼequip deganal de la Facultat dʼEducació i el professor Àlex Caramé, impulsor i coordinador de lʼespai. Cada vegada hi ha més interès en metodologies actives que culminin en un aprenentatge significatiu, com és el cas de lʼaprenentatge basat en jocs (ABJ). A lʼaula de jocs es poden descobrir jocs nous i veure totes les possibilitats educatives que ofereixen. Per complementar aquests dos vessants, sʼorganitzen sessions adreçades a lʼalumnat i al professorat de la Facultat dʼEducació per donar a conèixer quines estratègies lúdiques es poden fer servir com a suport de la tasca educativa. El funcionament de lʼaula es pot dividir en quatre àmbits dʼactuació: espai de joc lliure; formació sobre lʼABJ; centre de recursos de lʼABJ i espai de recerca sobre lʼABJ i els jocs de taula.

Més informació