Inauguració de la Càtedra UB de Medicina Legal, Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica

Foto de grup.
Foto de grup.
Institucional
(15/02/2023)

Avui sʼha presentat, a lʼAula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, la nova Càtedra UB de Medicina Legal, Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica. Aquesta càtedra neix de lʼesforç de diverses institucions (Hospital Clínic de Barcelona, Col·legi de Metges de Barcelona, Grup Med, Relyens i UB), amb lʼobjectiu de reforçar la docència, la recerca i la formació en medicina legal i forense. 

Amb la càtedra es vol, doncs, millorar el posicionament —a escala nacional i internacional— de la medicina legal i forense que es desenvolupa a Catalunya, aprofundir en els coneixements relatius a aquesta matèria i també desenvolupar línies de recerca dʼaquesta disciplina promocionant estratègies dʼinnovació, entre altres finalitats.

Foto de grup.
Foto de grup.
Institucional
15/02/2023

Avui sʼha presentat, a lʼAula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, la nova Càtedra UB de Medicina Legal, Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica. Aquesta càtedra neix de lʼesforç de diverses institucions (Hospital Clínic de Barcelona, Col·legi de Metges de Barcelona, Grup Med, Relyens i UB), amb lʼobjectiu de reforçar la docència, la recerca i la formació en medicina legal i forense. 

Amb la càtedra es vol, doncs, millorar el posicionament —a escala nacional i internacional— de la medicina legal i forense que es desenvolupa a Catalunya, aprofundir en els coneixements relatius a aquesta matèria i també desenvolupar línies de recerca dʼaquesta disciplina promocionant estratègies dʼinnovació, entre altres finalitats.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha destacat la importància de lʼacord i ha manifestat que «aquesta càtedra evidencia la voluntat dʼunes institucions de treballar plegades en lʼàmbit de la medicina legal i forense». «La Universitat de Barcelona, més enllà de la seva vocació formativa, investigadora i de transferència del coneixement, està al servei de la ciutadania i disposada sempre a millorar-ne el benestar, i aquesta és una de les vies per fer-ho», ha declarat.

El director de la càtedra, Josep Arimany, professor del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, ha indicat que «la càtedra és la plasmació dʼun projecte que sʼemmarca dins del model dʼinnovació de la quàdruple hèlix, integrant el món sanitari (Hospital Clínic), el món acadèmic (UB), el món empresarial (Grup Med i Relyens) i el món professional (Col·legi de Metges)». «Lʼaliança estratègica amb la UB i lʼHospital Clínic sʼinclou, a més, en els principis i valors inspiradors del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya», ha afegit.

Per la seva banda, Josep Maria Campistol, director de lʼHospital Clínic, ha dit: «Aquesta és una iniciativa molt innovadora que hem pogut tirar endavant gràcies a lʼimpuls decisiu de tots els actors implicats. La càtedra és molt rellevant perquè la qualitat i la seguretat assistencial són claus. Cada any es fan milions dʼactes mèdics a Catalunya que necessiten el màxim control i qualitat».

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha destacat que «aquesta càtedra respon a una de les funcions que té el Col·legi com a catalitzador de col·laboracions entre el món acadèmic, professional i empresarial». «Un dels principals objectius de la càtedra —ha explicat— és impulsar polítiques i estratègies de seguretat del pacient, cosa que es tradueix en una millora de la qualitat assistencial de lʼacte mèdic».

Així mateix, Dominique Godet, director general de Relyens, companyia asseguradora de la responsabilitat civil sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut) i del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, ha manifestat la seva satisfacció per la creació dʼaquesta càtedra, vinculada a lʼHospital Clínic de Barcelona.  «Permetrà ampliar el marc de seguretat dels pacients i la gestió de riscos en un hospital de renom internacional, creant una comunitat de coneixement que situarà la UB, el Col·legi de Metges, Relyens i els equips mèdics i gestors de lʼHospital Clínic a lʼavantguarda de la innovació en salut a escala europea», ha manifestat.

Per la seva banda, el conseller delegat i director general de Grup Med, Albert Lluch, ha destacat la importància de «disposar dʼun instrument com aquesta càtedra, compartit per diferents entitats publicoprivades nacionals i internacionals, per fomentar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en lʼàmbit sanitari».

Finalment, Antoni Trilla, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat, ha manifestat que «és una gran oportunitat per a la UB poder impulsar aquesta càtedra, que reuneix diferents parts interessades de primer nivell i que estarà dirigida pel professor Arimany, una garantia de treball rigorós i continuat».

La càtedra vol contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de la població impulsant el coneixement dels aspectes medicolegals de lʼassistència sanitària, especialment els relatius a lʼanàlisi de la responsabilitat professional mèdica i la seguretat clínica.