Impuls a la formació i recerca en logística

El conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Boi es va presentar en aquesta ciutat durant la I Fira de la Logística 4.0.
El conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Boi es va presentar en aquesta ciutat durant la I Fira de la Logística 4.0.
(20/10/2022)

La Universitat de Barcelona ha posat en marxa dues iniciatives per impulsar la formació i la recerca en logística, un sector estratègic per a lʼeconomia catalana. Dʼuna banda, lʼInstitut de Formació Contínua (IL3) de la UB ha signat un conveni amb lʼAjuntament de Sant Boi de Llobregat i lʼempresa Prologis. De lʼaltra, sʼha presentat la Càtedra UB de Logística i Gestió Duanera, en col·laboració amb lʼempresa ICIL.

 

El conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Boi es va presentar en aquesta ciutat durant la I Fira de la Logística 4.0.
El conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Boi es va presentar en aquesta ciutat durant la I Fira de la Logística 4.0.
20/10/2022

La Universitat de Barcelona ha posat en marxa dues iniciatives per impulsar la formació i la recerca en logística, un sector estratègic per a lʼeconomia catalana. Dʼuna banda, lʼInstitut de Formació Contínua (IL3) de la UB ha signat un conveni amb lʼAjuntament de Sant Boi de Llobregat i lʼempresa Prologis. De lʼaltra, sʼha presentat la Càtedra UB de Logística i Gestió Duanera, en col·laboració amb lʼempresa ICIL.

 

Lʼobjectiu del conveni signat amb lʼAjuntament de Sant Boi, que es va presentar en aquesta ciutat durant la I Fira de la Logística 4.0, és oferir formació a mida, tant presencial com en línia, per donar resposta a les noves habilitats i perfils professionals que requereix el sector de la logística. El consistori facilitarà els espais i materials necessaris per impartir els cursos, que tindran la direcció acadèmica de la UB. I Prologis, que gestiona el parc logístic de Sant Boi, col·laborarà amb lʼAjuntament per establir les necessitats formatives i promourà la realització de pràctiques i la inserció laboral. Així mateix, sʼestudiarà la possibilitat dʼestablir un programa de beques per facilitar lʼaccés a la formació a persones en risc dʼexclusió.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha constatat la coincidència del conveni i de la Càtedra en un sector «de caràcter emergent» com és el de la logística, que «té valors afegits que la converteixen en una xarxa viva de comunicació i de transport». Guàrdia sʼha centrat en la necessitat dʼoferir, des de la Universitat, «una formació ajustada a sectors sensibles com aquest». En aquesta línia, ha assenyalat la importància que la formació universitària arribi a tots els col·lectius i a tots els àmbits de coneixement. Finalment, ha volgut destacar «la capacitat de la Universitat de concitar lʼacord de les diverses institucions».

Lʼalcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha afirmat: «Amb iniciatives com aquest conveni, volem avançar per fer de Sant Boi un punt de referència per al sector de la logística en matèria formativa i acadèmica». «Els vincles i les aliances que estem construint entre institucions, centres formatius i empreses —ha continuat—, ens han de servir per donar resposta als nous reptes dʼun sector estratègic, que està creixent, transformant-se i digitalitzant-se, que necessita nous perfils professionals i que està generant treball digne». Finalment, Moret ha convidat els joves a descobrir «que la logística pot ser la seva oportunitat».

Nova càtedra en logística

Durant la presentació de la Càtedra UB de Logística i Gestió Duanera, el seu director, Òscar Mascarilla, que és professor dʼEconomia, ha assenyalat que Barcelona «és lʼenclavament idoni per al sector logístic al sud dʼEuropa, amb un ecosistema industrial sòlid molt obert al món, una posició geoestratègica i la presència dʼun hub logístic integrat amb uns dels ports més important del Mediterrani, un aeroport, la zona franca i diverses zones logístiques; així mateix cal destacar la presència de diversos operadors especialitzats, tant locals com internacionals, que necessiten dʼuna universitat com la UB que generi recerca i transferència de coneixement». Mascarilla ha recordat que la UB imparteix dos màsters líders a Europa que vinculen la logística amb la gestió de les importacions i exportacions i amb els tràmits duaners: Máster en Logística y Comercio Internacional  i    Máster en Derecho y Gestión Aduanera. Des dʼaquestes titulacions, i amb la nova càtedra, es vol generar un ecosistema a la UB  de recerca i docència que uneixi el coneixement dels acadèmics amb el dels professionals del sector.

El director dʼICIL, Xavier Rius, ha manifestat que aquesta empresa «ha estat vinculada des dels seus inicis a l'àmbit de la logística i la cadena de subministrament des dʼuna vessant de "praxis", però també de recerca de noves tendències i nous models de gestió». «És per això que quan va sorgir la idea de la càtedra ens va semblar que unint els nostres esforços amb la Universitat de Barcelona podíem donar una resposta molt més potent a aquesta inquietud», conclou.

També han intervingut en lʼacte Emma Cobos, responsable dʼinnovació del Port de Barcelona, i el diputat al Parlament de Catalunya i professor de la UB Ramon Tremosa. Dʼuna banda, Cobos ha posat en relleu el paper del Port en la creació de llocs de treball i en lʼimpuls del comerç internacional, i ha destacat el seu compromís amb la sostenibilitat. De lʼaltra, Tremosa ha recordat la importància estratègica del Mediterrani a escala mundial i ha qualificat la logística dʼ«amic invisible», alhora que lʼha definit com un sector cabdal.

La nova càtedra vol contribuir a donar resposta al dèficit de professionals que s'encarreguin de coordinar amb solvència les sortides de les mercaderies fins al lliurament final al client. Això inclou gestionar el transport i la documentació necessària per a l'exportació i les duanes, així com el contacte amb operadors logístics. Així mateix, la càtedra vol respondre al dèficit en recerca i la mancança de publicacions sobre duanes, logística, transport i gestió del comerç exterior amb una visió integral del comerç internacional.