Identifiquen un possible biomarcador de lʼaparició de pedres en la cistinúria

Esquema de la recerca.
Esquema de la recerca.
Recerca
(06/10/2021)

Un nou estudi ha identificat en un model murí de cistinúria un possible biomarcador de lʼaparició de pedres de cistina en el tracte urinari. La cistinúria és una malaltia rara caracteritzada per episodis recurrents de formació de càlculs que poden provocar la progressiva disminució de les funcions renals, la qual cosa afecta la qualitat de vida dels pacients i fins i tot pot generar una fallada renal.

 

Esquema de la recerca.
Esquema de la recerca.
Recerca
06/10/2021

Un nou estudi ha identificat en un model murí de cistinúria un possible biomarcador de lʼaparició de pedres de cistina en el tracte urinari. La cistinúria és una malaltia rara caracteritzada per episodis recurrents de formació de càlculs que poden provocar la progressiva disminució de les funcions renals, la qual cosa afecta la qualitat de vida dels pacients i fins i tot pot generar una fallada renal.

 

Publicat a la revista Antioxidants, el treball està coordinat per Virginia Nunes, catedràtica del Departament de Ciències Fisiològiques de la UB i membre de lʼIDIBELL.

El possible biomarcador identificat en aquest estudi està basat en la quantificació de dos compostos en lʼorina. Ha mostrat que és capaç de detectar la presència de pedres de cistina en un model de ratolí de la malaltia independentment de lʼedat i el sexe.

 

Referència de lʼarticle:

López de Heredia, M.; Muñoz, L.; Carru, C.; Sotgia, S.; Zinellu, A.; Serra, C.; Llebaria, A.; Kato, Y.; Nunes, V. «S-Methyl-L-Ergothioneine to L-Ergothioneine ratio in urine is a marker of cystine lithiasis in a cystinuria mouse model». Antioxidants, setembre de 2021. Doi: https://doi.org/10.3390/antiox10091424

 

Més informació