Identificat un mecanisme molecular associat al Parkinson juvenil

D'esquerra a dreta, els experts Laura Sarasola, Francisco Ciruela i Víctor Fernández-Dueñas.
D'esquerra a dreta, els experts Laura Sarasola, Francisco Ciruela i Víctor Fernández-Dueñas.
Recerca
(08/11/2022)

La malaltia de Parkinson afecta el 3 % de la població de més de 65 anys, i lʼedat mitjana dʼaparició són els 60 anys. En el cas del Parkinson juvenil, que representa el 10 % de tots els casos de Parkinson, la malaltia apareix abans dels 40 anys. Ara, un grup dʼinvestigadors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro) i lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha desxifrat, per primer cop, el mecanisme molecular pel qual una mutació del gen del receptor dʼadenosina tipus 1 sʼassocia al Parkinson juvenil.

D'esquerra a dreta, els experts Laura Sarasola, Francisco Ciruela i Víctor Fernández-Dueñas.
D'esquerra a dreta, els experts Laura Sarasola, Francisco Ciruela i Víctor Fernández-Dueñas.
Recerca
08/11/2022

La malaltia de Parkinson afecta el 3 % de la població de més de 65 anys, i lʼedat mitjana dʼaparició són els 60 anys. En el cas del Parkinson juvenil, que representa el 10 % de tots els casos de Parkinson, la malaltia apareix abans dels 40 anys. Ara, un grup dʼinvestigadors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro) i lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha desxifrat, per primer cop, el mecanisme molecular pel qual una mutació del gen del receptor dʼadenosina tipus 1 sʼassocia al Parkinson juvenil.

Lʼequip, liderat pel catedràtic Francisco Ciruela (UB-IDIBELL-UBNeuro), sʼha centrat a estudiar lʼimpacte mecanístic de la mutació del receptor cerebral prèviament definida com a possible causa de la malaltia primerenca. Els resultats, presentats a la revista Biomedicine and Pharmacotherapy, revelen que la mutació redueix la capacitat dʼaquest receptor dʼinteraccionar amb altres receptors dʼadenosina —concretament, amb el receptor tipus 2—, fet que provocaria un increment de lʼexcitabilitat dels circuits neuronals a la regió del cervell anomenada cos estriat.

«Nosaltres postulem que la incapacitat dʼinteraccionar dʼambdós receptors dʼadenosina generaria hiperexcitabilitat glutamatèrgica als circuits neuronals de lʼestriat, mecanisme clau en la patogènia del Parkinson juvenil», afirma Francisco Ciruela, catedràtic del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la UB i cap del Grup de Recerca en Neurofarmacologia i Dolor de lʼIDIBELL.

Un desequilibri en lʼexcitació del circuit neuronal

Els receptors dʼadenosina són receptors cerebrals acoblats a proteïnes G i involucrats en funcions motores. Prèviament, ja sʼhavia apuntat la seva implicació en patologies neurodegeneratives com la malaltia de Parkinson.

La mutació estudiada afecta el receptor dʼadenosina tipus 1, que té un efecte inhibidor sobre el seu homòleg —el receptor dʼadenosina tipus 2—, mitjançant el qual facilita lʼalliberació de glutamat i lʼexcitabilitat del circuit. Segons les conclusions, la mutació impediria la interacció molecular i funcional dʼambdós receptors dʼadenosina, i en conseqüència facilitaria lʼalliberació de glutamat, que provocaria una hiperexcitabilitat en els circuits neuronals de lʼestriat.

En lʼestudi hi han participat equips de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), lʼInstitut de Salut de Luxemburg (LIH) i els Instituts Nacionals de la Salut (NIH) de Baltimore (Estats Units).

 

 

Article de referència:

Sarasola, L. I.; Llinàs del Torrent, C.; Pérez-Arévalo, A.; Argerich, J.; Casajuana-Martín, N.; Chevigné, A.; Fernández-Dueñas, V.; Ferré, S.; Pardo, L.; Ciruela, F. «The ADORA1 mutation linked to early-onset Parkinsonʼs disease alters adenosine A1-A2A receptor heteromer formation and function». Biomedicine and Pharmacotherapy, octubre de 2022. DOI: 10.1016/j.biopha.2022.113896