Identificada una signatura epigenètica associada a la deficiència de GATA2, un trastorn genètic rar

D’esquerra a dreta, Alessandra Giorgetti, Oskar Marín-Béjar i Damià Romero.
D’esquerra a dreta, Alessandra Giorgetti, Oskar Marín-Béjar i Damià Romero.
Notícia | Recerca
(15/03/2023)

Un estudi publicat a la revista Haematologica descriu un nivell addicional de regulació gènica associat a l’evolució del dèficit de GATA2, un trastorn genètic rar que pot tenir manifestacions clíniques hematològiques com un tipus de leucèmia. El treball ha caracteritzat el genoma i l’epigenoma de pacients amb aquesta mutació hereditària del gen GATA2 i ha identificat un patró específic de metilació de l’ADN. Dirigeix l’estudi Alessandra Giorgetti, professora associada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i cap del grup de Biologia de Cèl·lules Mare Hematopoètiques i Leucemogènesi de l’IDIBELL.

D’esquerra a dreta, Alessandra Giorgetti, Oskar Marín-Béjar i Damià Romero.
D’esquerra a dreta, Alessandra Giorgetti, Oskar Marín-Béjar i Damià Romero.
Notícia | Recerca
15/03/2023

Un estudi publicat a la revista Haematologica descriu un nivell addicional de regulació gènica associat a l’evolució del dèficit de GATA2, un trastorn genètic rar que pot tenir manifestacions clíniques hematològiques com un tipus de leucèmia. El treball ha caracteritzat el genoma i l’epigenoma de pacients amb aquesta mutació hereditària del gen GATA2 i ha identificat un patró específic de metilació de l’ADN. Dirigeix l’estudi Alessandra Giorgetti, professora associada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i cap del grup de Biologia de Cèl·lules Mare Hematopoètiques i Leucemogènesi de l’IDIBELL.

GATA2: alteracions en l’expressió gènica

La metilació de l’ADN és un procés natural que modifica el genoma en afegir etiquetes químiques a certes regions. Aquestes etiquetes poden activar o desactivar els gens, cosa que afecta la funció de les cèl·lules. L’equip ha trobat que, en individus portadors de mutacions en el gen GATA2, algunes regions de l’ADN estaven anormalment metilades, i això podria explicar l’evolució de la malaltia cap a manifestacions clíniques greus.

L’estudi es va centrar en l’anàlisi de mostres d’ADN de vint portadors del gen GATA2 i de vuit individus sans. Els investigadors, també membres del Programa de Traducció Clínica de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]), van utilitzar tecnologies de seqüenciació avançada per mapejar els canvis epigenètics a l’ADN, i van crear així un perfil detallat de l’epigenoma de cada individu.

«Durant molts anys, els investigadors translacionals i els clínics han centrat la seva atenció en la caracterització de mutacions d’ADN en gens específics associats a la malaltia; no obstant, no podem ignorar que les alteracions en l’expressió gènica i els canvis epigenètics poden tenir un impacte en la seva progressió», detalla Oskar Marín Béjar, investigador postdoctoral Marie Skłodowska-Curie a l’IDIBELL i primer autor de l’estudi.

Al comparar l’epigenoma dels dos grups, l’equip va poder identificar una signatura de metilació de l’ADN específica associada a la deficiència de GATA2, que es podria fer servir en el futur per diagnosticar abans i amb més precisió l’evolució clínica de la deficiència d’aquesta proteïna.

L’estudi proporciona dades rellevants sobre els mecanismes subjacents de la deficiència de GATA2 i destaca el potencial de la caracterització de l’epigenoma com a eina analítica per als trastorns genètics. En futures recerques, aquesta metodologia podria ajudar els metges en el procés de diagnòstic i en la presa de decisions sobre el tractament més adequat en malalties rares com la deficiència de GATA2, però també en trastorns més comuns amb un esdeveniment genètic primerenc, com el càncer.

El projecte ha estat un esforç de col·laboració entre la Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS, el consorci GATA2-HuMo, el Grup Espanyol de Síndromes Mielodisplàsiques (GESMD) i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, entre d’altres, amb el suport d’agències de finançament, especialment ERA PerMed i la subvenció inicial de l’Associació Europea d’Hematologia (EHA).

 

Article de referència:

Marin-Bejar, 0.; Romero-Moya, D.; Rodríguez-Ubreva, J. et al. «Epigenome profiling reveals aberrant DNA methylation signature in GATA2 deficiency». Haematologica, febrer de 2023. Doi: 10.3324/haematol.2022.282305