El Programa ICREA Acadèmia distingeix nou professors de la UB

La UB torna a ser la universitat amb més guardonats en la nova edició del Premi ICREA Acadèmia.
La UB torna a ser la universitat amb més guardonats en la nova edició del Premi ICREA Acadèmia.
Recerca
(12/06/2014)

El premi ICREA Acadèmia 2013 ha distingit la trajectòria científica de nou investigadors de la Universitat de Barcelona en el marc dʼuna edició que ha reconegut la tasca científica de 29 experts de tot lʼàmbit català. Un cop més, la UB torna a ser la universitat amb més guardonats en la nova edició del Premi ICREA Acadèmia —una iniciativa per incentivar lʼexcel·lència investigadora del personal docent i investigador doctorat de les universitats públiques de Catalunya— i és la universitat que ha assolit més representació institucional dʼençà de la creació del guardó.

La UB torna a ser la universitat amb més guardonats en la nova edició del Premi ICREA Acadèmia.
La UB torna a ser la universitat amb més guardonats en la nova edició del Premi ICREA Acadèmia.
Recerca
12/06/2014

El premi ICREA Acadèmia 2013 ha distingit la trajectòria científica de nou investigadors de la Universitat de Barcelona en el marc dʼuna edició que ha reconegut la tasca científica de 29 experts de tot lʼàmbit català. Un cop més, la UB torna a ser la universitat amb més guardonats en la nova edició del Premi ICREA Acadèmia —una iniciativa per incentivar lʼexcel·lència investigadora del personal docent i investigador doctorat de les universitats públiques de Catalunya— i és la universitat que ha assolit més representació institucional dʼençà de la creació del guardó.

Els premiats de la Universitat de Barcelona són:

Josep Lluís Araus, catedràtic del Departament de Biologia Vegetal de la UB i cap del Grup de Recerca Consolidat dʼEcofisiologia de Conreus Mediterranis. És expert en lʼàmbit de recerca de la fisiologia dels conreus (metabolisme fotosintètic, mecanismes dʼadaptació de les plantes a lʼestrès abiòtic, tècniques de selecció dels genotips amb més bon rendiment o fenotipatge per millorar els cultius, paleoreconstrucció de les condicions agrícoles a lʼantiguitat, etc). Ha col·laborat amb el Centre Internacional de Millorament del Blat de Moro i el Blat (CIMMYT) i lʼInstitut Smithsonian de Recerca Tropical, entre altes institucions. El 2008, va rebre el Friendship Award de la República Popular de la Xina, la més alta distinció que atorga el Govern xinès a experts estrangers que han contribuït al desenvolupament científic, social o tecnològic del país asiàtic.

Guillem Aromí és professor del Departament de Química Inorgànica i dirigeix el Grup de Recerca de Magnetisme i Molècules Funcionals (GMMF). El 2010 va rebre un ajut per a joves investigadors (starting grant) del Consell Europeu de Recerca (ERC) per finançar un projecte sobre síntesi de nous compostos de coordinació dʼinterès en computació quàntica, en el marc del programa Idees del 7è Programa marc europeu. Premi ICREA Acadèmia 2008 per la seva excel·lència en recerca a la Universitat, Aromí centra la seva activitat investigadora en el disseny i lʼelaboració de molècules per a la computació quàntica, la preparació i estudi dels materials commutables, la síntesi i estudi de materials moleculars funcionals basats en el fenomen de la transició dʼspin, i la preparació de molècules magnètiques fotocommutables.

La professora del Departament dʼHistòria i Institucions Econòmiques de la Facultat dʼEconomia i Empresa Paloma Fernández Pérez és experta en lʼevolució de les empreses familiars i coordina un equip internacional sobre aquests tipus de firmes a Llatinoamèrica i Espanya durant el darrer segle. Fundadora de la Xarxa de Recerca Interdisciplinària en Empreses Familiars (Network of Interdisciplinary Research in Family Firms), aquest any ha esdevingut la primera coeditora espanyola de la publicació líder Business History i la primera dona espanyola escollida membre del Consell de lʼAssociació Europea dʼHistòria Empresarial. Entre les seves publicacions recents figuren The endurance of family businesses: a global overview (Cambridge University Press, 2013) i Family multinationals (Routledge, 2013).

Manuel García Carpintero és catedràtic del Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència. Va rebre la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària dins de la categoria dʼinvestigadors reconeguts (2002) i el Premi ICREA Acadèmia 2008 a lʼexcel·lència en recerca. Forma part del comitè editorial de diverses publicacions com ara Theoria (Espanya), Dialectica (Suïssa), Disputatio (Portugal) i Manuscrito (Brasil), i també és membre de la Societat Europea de Filosofia Analítica, la Societat Europea de Filosofia i Psicologia i lʼAcadèmia Europae. Les seves línies de recerca se centren principalment en la lògica filosòfica, la filosofia del llenguatge, la filosofia de la ment i en aspectes relacionats amb la metafísica i lʼepistemologia.

Ignacio Pagonabarraga és catedràtic del Departament de Física Fonamental i expert en el coneixement teòric del comportament col·lectiu i les propietats emergents dels sistemes fisicoquímics complexos. Ha estudiat les propietats mecàniques de gels col·loïdals i materials granulars, així com lʼelectrocinètica de materials complexos i confinants. El seu àmbit de recerca sʼamplia a lʼestudi dels sistemes inspirats en la biologia (motors moleculars, etc.). Pagonabarraga va rebre el 2004 la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària en la categoria de joves investigadors, i el 2011 era distingit com a avaluador dʼexcel·lència (outstanding referee) per la Societat Americana de Física (APS).

Fèlix Ritort, catedràtic del Departament de Física Fonamental, ha establert un laboratori de referència internacional en la combinació de la vessant teòrica i experimental de lʼestudi de la termodinàmica del no-equilibri i el comportament de sistemes petits amb mètodes de molècula única. Aquest perfil de recerca aplica els millors conceptes i eines de la física per obtenir informació nova sobre una àmplia gamma de processos moleculars i fenòmens (termodinàmica dels àcids nucleics, cinètica de la formació dʼagregats moleculars induïts per a medicaments contra el càncer, etc.). Ritort també ha abordat lʼestudi dels principis fonamentals que regeixen la complexitat emergent de les estructures evolutives en el món molecular i cel·lular.

Eliseo Ruiz és catedràtic del Departament de Química Inorgànica i és un expert en lʼús de mètodes teòrics per a lʼestudi de les propietats magnètiques i de transport dels sistemes inorgànics. És membre de lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) de la UB i de la Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional. Premiat el 2013 amb la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària en la modalitat de joves investigadors, Ruiz també ha fet recerca sobre la síntesi i caracterització de sistemes supramoleculars i sistemes híbrids de nanotubs amb complexos metàl·lics.

Antonio Torres és catedràtic del Departament de Medicina i membre del Servei de Pneumologia de lʼInstitut Clínic dʼEspecialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ). És cap de la Unitat de Cures Intensives Respiratòries de lʼHospital Clínic i està considerat un especialista de referència nacional i internacional en lʼàmbit de les infeccions pulmonars, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), bronquièctasis, pacients immunocompromesos, ventilació mecànica i síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA-ALI). Dirigeix el Grup de Recerca Aplicada (translacional) en Malalties Respiratòries de lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i coordina un grup CIBER de malalties respiratòries (CIBERES).

Antonio Zorzano és catedràtic del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia) i cap del Laboratori de Malalties Heterogèniques i Poligèniques de lʼIRB. Expert en lʼàmbit de la genètica molecular i la regulació dels processos metabòlics involucrats en lʼabsorció de glucosa i la senyalització cel·lular, també és especialista en lʼestudi de la diabetis de tipus 2 i lʼobesitat. Va ser un dels pioners en la determinació de la nova regulació dels transportadors cel·lulars de glucosa mitjançant la insulina i ha impulsat treballs de referència per identificar dianes moleculars relacionades amb la resistència a la insulina, la diabetis de tipus 2 i lʼobesitat. Zorzano també és cap del Projecte de desenvolupament de biologia de sistemes en teràpies personalitzades de diabetis del CIBER en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM).