Homenatge al professor Sebastià Bonet

El professor Sebastià Bonet.
El professor Sebastià Bonet.
Institucional
(14/05/2013)

Lʼaula capella de lʼEdifici Històric acull avui dimarts, 14 de maig, a les 19 h, un acte dʼhomenatge al professor Sebastià Bonet, jubilat la tardor passada. Lʼeix central de lʼacte seran tres ponències que tractaran sobre les línies de recerca principals de Bonet: sintaxi generativa, gramatografia i estudis espriuans. També inclourà interludis de tipus artístic: lectures creatives, audiovisuals i interpretacions musicals.

Sebastià Bonet Espriu (Barcelona, 1943) és professor titular del Departament de Filologia Catalana des del 1997. Llicenciat en Ciències Físiques a la UB el 1965, va obtenir també el Diploma dʼEstudis Avançats dʼAstrofísica a la Sorbona (1967) i, posteriorment, es va llicenciar en Filosofia i Lletres a la UB (1976).

Com a especialista en sintaxi va publicar, conjuntament amb Joan Solà, el llibre Sintaxi generativa catalana (1986), i a la UB ha impartit diversos cursos de doctorat sobre aquesta matèria. També és autor de lʼapartat de Sintaxi de lʼEnciclopèdia de la llengua catalana i del capítol dedicat a «Les subordinades substantives» de la Gramàtica del català contemporani.

El seu interès per la gramatografia el va plasmar en la tesi doctoral, que va llegir a la UB el 1991 amb el títol Els manuals gramaticals i la llengua normativa. Estudis de gramatografia catalana contemporània. També sʼha encarregat de lʼedició de les gramàtiques vuitcentistes de Pompeu Fabra i de Les gramàtiques normatives valencianes i balears del segle XX, entre dʼaltres.

En relació amb els estudis espriuans, a més de publicar diversos articles sobre la matèria —«Una pedregada de tirosos vocables» (1996), «Sinera, entre Atenes i Jerusalem» (1998), «Espriu, Celan: les imatges dʼull» (2001)—, ha tingut cura de lʼedició crítica de Primera història dʼEsther (1995).

El professor Sebastià Bonet.
El professor Sebastià Bonet.
Institucional
14/05/2013

Lʼaula capella de lʼEdifici Històric acull avui dimarts, 14 de maig, a les 19 h, un acte dʼhomenatge al professor Sebastià Bonet, jubilat la tardor passada. Lʼeix central de lʼacte seran tres ponències que tractaran sobre les línies de recerca principals de Bonet: sintaxi generativa, gramatografia i estudis espriuans. També inclourà interludis de tipus artístic: lectures creatives, audiovisuals i interpretacions musicals.

Sebastià Bonet Espriu (Barcelona, 1943) és professor titular del Departament de Filologia Catalana des del 1997. Llicenciat en Ciències Físiques a la UB el 1965, va obtenir també el Diploma dʼEstudis Avançats dʼAstrofísica a la Sorbona (1967) i, posteriorment, es va llicenciar en Filosofia i Lletres a la UB (1976).

Com a especialista en sintaxi va publicar, conjuntament amb Joan Solà, el llibre Sintaxi generativa catalana (1986), i a la UB ha impartit diversos cursos de doctorat sobre aquesta matèria. També és autor de lʼapartat de Sintaxi de lʼEnciclopèdia de la llengua catalana i del capítol dedicat a «Les subordinades substantives» de la Gramàtica del català contemporani.

El seu interès per la gramatografia el va plasmar en la tesi doctoral, que va llegir a la UB el 1991 amb el títol Els manuals gramaticals i la llengua normativa. Estudis de gramatografia catalana contemporània. També sʼha encarregat de lʼedició de les gramàtiques vuitcentistes de Pompeu Fabra i de Les gramàtiques normatives valencianes i balears del segle XX, entre dʼaltres.

En relació amb els estudis espriuans, a més de publicar diversos articles sobre la matèria —«Una pedregada de tirosos vocables» (1996), «Sinera, entre Atenes i Jerusalem» (1998), «Espriu, Celan: les imatges dʼull» (2001)—, ha tingut cura de lʼedició crítica de Primera història dʼEsther (1995).