El GELA col·labora en un projecte de lʼInstitut Smithsonian per revitalitzar llengües minoritàries a Europa

Carme Junyent, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
Carme Junyent, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
Cultura
(06/10/2016)

Els dies 6 i 7 dʼoctubre la Universitat de Barcelona acull el seminari internacional «Vitalitat lingüística en el context social», unes jornades organitzades conjuntament pel Grup dʼEstudi de Llengües Amenaçades (GELA) i el Centre per al Folklore i el Patrimoni Cultural, adscrit al prestigiós Institut Smithsonian dels Estats Units. El seminari, que reunirà experts de tot Europa en llengües minoritàries i en experiències de revitalització lingüística, servirà com a base per al nou programa de recerca interdisciplinari Sustaining Minority Languages in Europe (Sostenir les llengües minoritàries a Europa), que impulsa el Centre per al Folklore i el Patrimoni Cultural.

Carme Junyent, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
Carme Junyent, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
Cultura
06/10/2016

Els dies 6 i 7 dʼoctubre la Universitat de Barcelona acull el seminari internacional «Vitalitat lingüística en el context social», unes jornades organitzades conjuntament pel Grup dʼEstudi de Llengües Amenaçades (GELA) i el Centre per al Folklore i el Patrimoni Cultural, adscrit al prestigiós Institut Smithsonian dels Estats Units. El seminari, que reunirà experts de tot Europa en llengües minoritàries i en experiències de revitalització lingüística, servirà com a base per al nou programa de recerca interdisciplinari Sustaining Minority Languages in Europe (Sostenir les llengües minoritàries a Europa), que impulsa el Centre per al Folklore i el Patrimoni Cultural.

Europa és lʼopció escollida per a aquest programa per la seva llarga història en programes de revitalització de llengües. Segons els organitzadors, «aquest projecte és el primer estudi a gran escala per a la revitalització lingüística que relaciona factors socials, culturals, polítics i econòmics».

Durant els dos dies que durarà el taller, els participants exploraran diversos projectes de revitalització lingüística amb lʼobjectiu dʼarribar a un model, un mètode, que serveixi per revitalitzar les llengües. És el primer pas dʼun programa que inclou, a partir de lʼany que ve, donar ajut econòmic a iniciatives de revitalització de llengües europees en situació de risc, com ara lʼasturià, el sami, el gal·lès, el cors, o també lʼaranès.

El Grup dʼEstudi de Llengües Amenaçades (GELA), dirigit per la professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General Carme Junyent, es va crear lʼany 1992 amb lʼobjectiu de promoure la recerca en llengües amenaçades i donar a conèixer la diversitat lingüística i el seu valor. Dʼaleshores ençà, el GELA ha organitzat nombroses activitats en recerca, educació i dinamització cultural. També ha publicat llibres i materials didàctics, ha organitzat exposicions, i ha col·laborat amb altres organismes i entitats en activitats relacionades amb els seus objectius. Nʼés un exemple aquesta activitat conjunta amb el Centre per al Folklore i el Patrimoni Cultural.