Gabriel Ferrater a la Universitat de Barcelona

 
 
Cultura
(28/04/2022)

Amb motiu de lʼAny Gabriel Ferrater, Edicions de la Universitat de Barcelona publica «Vull subornar la joventut». Un monòleg dʼhomenatge a Gabriel Ferrater a partir de les seves paraules, una petita obra construïda pel poeta, escriptor i crític literari Andreu Gomila. Ferrater sʼhi explica a partir de textos propis, fragments de poemes, articles, entrevistes i conferències pronunciades a la Universitat de Barcelona que aquesta obra recupera. Com a obertura, acompanyen el llibre un pòrtic del rector, Joan Guàrdia, i una introducció del professor de la Facultat de Filologia i Comunicació Joan Santanach.

El monòleg «fa un recorregut per diverses qüestions, literàries i dʼaltra naturalesa, que inquietaven el poeta Ferrater», amb paraules de Joan Santanach. «I també —afegeix— el crític Ferrater. Hi parla del procés de concepció i de redacció dʼun poema, i de la relació que es pot establir amb les experiències de les quals parteix». 

 
 
Cultura
28/04/2022

Amb motiu de lʼAny Gabriel Ferrater, Edicions de la Universitat de Barcelona publica «Vull subornar la joventut». Un monòleg dʼhomenatge a Gabriel Ferrater a partir de les seves paraules, una petita obra construïda pel poeta, escriptor i crític literari Andreu Gomila. Ferrater sʼhi explica a partir de textos propis, fragments de poemes, articles, entrevistes i conferències pronunciades a la Universitat de Barcelona que aquesta obra recupera. Com a obertura, acompanyen el llibre un pòrtic del rector, Joan Guàrdia, i una introducció del professor de la Facultat de Filologia i Comunicació Joan Santanach.

El monòleg «fa un recorregut per diverses qüestions, literàries i dʼaltra naturalesa, que inquietaven el poeta Ferrater», amb paraules de Joan Santanach. «I també —afegeix— el crític Ferrater. Hi parla del procés de concepció i de redacció dʼun poema, i de la relació que es pot establir amb les experiències de les quals parteix». 

Lʼobra és un camí obert per conèixer les experiències personals de Ferrater, la seva literatura i el seu diàleg constant amb els autors que el van precedir, i també una via per comprendre el model dʼintel·lectual i poeta heterodox, atípic i erudit que fou. No en va, la seva poesia, innovadora i molt personal, va tenir un fort impacte en el context de la literatura catalana dels anys seixanta i posteriors. Per això, actualment seʼl considera una de les veus poètiques més importants del segle XX.

Ferrater també fou una veu notòria a la Universitat de Barcelona, institució amb què va tenir una relació llarga i peculiar: després del seu pas fugaç per les Ciències Exactes, va cursar Filosofia i Lletres per després esdevenir conferenciant de la Càtedra de Llengua i Literatura Catalanes, de la qual era titular Antoni Comas. Fou un autor i professor rellevant per a la Universitat, responsable dʼexplicar a les aules dels anys seixanta els autors més destacats del segle XX català. Entre les seves lliçons destaquen les glosses sobre els poetes Carles Riba, J. V. Foix, Josep Carner i Guerau de Liost, així com sobre els prosistes Víctor Català, Joaquim Ruyra i Josep Pla. 

Gabriel Ferrater (Reus, 1922 - Sant Cugat del Vallès, 1972) és autor de Da nuces pueris (1960), Menjaʼt una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966), obres agrupades el 1968 sota un mateix títol, Les dones i els dies. També va produir una variada obra en prosa centrada en la crítica literària i artística, així com estudis lingüístics i diverses traduccions. La seva figura va portar a la poesia catalana lʼobservació minuciosa de lʼexperiència moral de lʼhome, a lʼextrem oposat de lʼestètica romàntica, i avui seʼl reconeix com un dels grans poetes del segle XX. Enguany es commemora el centenari del seu naixement i el cinquantenari de la seva mort.